Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Tidtabeller för styrelsemöten hösten 2018

Tidtabeller för styrelsemöten hösten 2018

Årets sjunde styrelsemöte som behandlar projekt hålls den 29.11.2018. För beredningen av nya projekt är det bra att veta att projekten gärna ska beredas i god tid. Om projekten är kompletta i Hyrrä inklusive de behövliga bilagorna till den 16.11.2018, så hinner de bra med till nästa möte.

Vi har för detta år gjort uppdateringar till våra finansieringsprinciper, de hittas på denna sida.

Projektansökningen är fortlöpande och ansökningssystemet är öppet utan avbrott. Angående projektplaneringen lönar det sig att vara i kontakt med oss på kansliet redan i idéstadiet, så kan vi gå noggrannare igenom om vad som det går att söka till och vad allt som ska vara bifogat till en ansökan.