Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Höstmöte och styrelsen 2019

Höstmöte och styrelsen 2019

I samma båt – samassa veneessä höll sitt stadgeenliga höstmöte i Pargas den 29.11.2018.

Till styrelseordförande valdes Petra Palmroos från Nagu.

Styrelsens sammansättning för år 2019 är följande:

 

Ordinarie medlemmar Suppleanter
Offentliga sektorn
John Forsman Pargas (ny) Katja Bonnevier Pargas
Petra Palmroos, ordf. Pargas Mats Nurmio Kimitoön
Kalevi Kallonen Kimitoö Kirsi Lindroth Gustavs
Organisationerna
Max Andersson Kimitoön (Västanfjärd) Kaj Haga Kimitoön (Västanfjärd) (ny)
Alex Sihvonen Pargas Micaela Jansson Pargas (Korpo)
Henrik Andersin Gustavs (ny) Tapio Kordelin Gustavs
Privatpersonerna
Christine Smeds Pargas (Nagu) (ny) Oliwer Bäcklund Pargas
Johan Kinos Kimitoön (Dragsfjärd) Oskar Ekholm Kimitoön (Kimito) (ny)
Satu Heinonen Pargas (Iniö) Tom Lindqvist Pargas (Iniö) (ny)