Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Ajankohtaista

Syyskokousasiakirjat / Höstmötesdokumenten

09.11.2015 - Ajankohtaista

I samma båt – samassa veneessä kutsuu jäsenensä syyskokoukseen Kemiöön 24.11.2015. Jäsenille on tänään lähtenyt kutsu postitse. I samma båt – samassa veneessä kallar sina medlemmar till höstmöte i Kimito den 24.11.2015. Medlemmarna har idag skickats kallelsen per post. Kokouksen asiakirjat löytyvät alla olevista linkeistä / Mötets handlingar kan laddas från länkarna nedan Kutsu ja esityslista/Kallelse och föredragningslista Talousarvio 2016/Budget 2016 Verksamhetsplan 2016 Toimintasuunnitelma...

Lue lisää

Uutiskirje marraskuu 2015

09.11.2015 - Ajankohtaista

I samma båt – samassa veneessä julkaisee uutiskirjeensä kaksi kertaa vuodessa. Uutiskirjeissä löytyy ajankohtaista tietoa yhdistyksestä, hanketoiminnasta ja toimiston ajankohtaisia. Uutiskirjeen 2/2015 voit ladata tästä.  ...

Lue lisää

Maaseutuviraston uutinen hankkeiden ja yritystukien päätöksenteosta

28.10.2015 - Ajankohtaista

Maaseutuviraston sivuilla julkaistiin eilen uutinen liittyen hankkeiden ja yritystukien viranomaispäätösten aloittamiseen. Valitettavasti nyt ei ole tarkkaa päivämäärää sille, milloin päätöksiä voi tehdä. Tämä koskee kaikkia maaseutuohjelman kautta rahoitettavia hankkeita ja yritystukia ja täten myös Leader-hankkeita. Aikataulut päätöksentekoon liittyen tarkentuvat lähiviikkoina. Päivitämme uutisen sivuillamme heti kun olemme saaneet lisätietoa. Maaseutuviraston uutinen...

Lue lisää

Avoin työpaikka: Haemme nyt hankeneuvojaa

21.10.2015 - Ajankohtaista

Leader-toimintaryhmä I samma båt – samassa veneessä on saariston kehittäjä. Olemme toimineet saariston paikallisena toimintaryhmänä vuodesta 1996 lähtien. Toimintamme perustuu kehittäjien yhteistyöhön ja yhdistämiseen julkisen puolen, järjestöjen ja yksityishenkilöjen välillä. Paikallislähtöinen työtapamme perustuu aktivointiin, neuvontaan ja hankerahoitukseen. Haemme HANKENEUVOJAA Leader-ryhmään I samma båt – samassa veneessä, kun nykyinen toimistosihteerimme, joka myös hoitaa maksatukseen liittyvän neuvonnan, on jäämässä eläkkeelle. Hankeneuvojan tehtävät kohdistuvat neuvonnan tehtäviin, etupäässä jo käynnissä oleville Leader-hankkeille, mutta myös uusille hankkeille. Työtehtäviin kuuluu myös yhdistyksen hallinnon ja talouspuolen päivittäiset työt. Henkilöllä voi myös olla koordinaatiotehtäviä, jotka liittyvät I samma båt – samassa veneessä omien hankkeiden toteuttamiseen. Käytännön työtehtävät koostuvat käynnissä olevien Leader-hankkeiden neuvonnasta, ensisijaisesti hankeaikaisesta neuvontatyöstä ja seurannasta, sekä maksatusten valmisteluun liittyvistä kysymyksistä. Näiden tehtävien lisäksi työtehtäviin kuuluu yhdistyksen päivittäisen taloushallinnon tehtäviä, kuten laskutus, maksuliikenne, budjetointi, kustannusten seuranta, yhteydet kirjanpitäjään ja maksatushakemusten sekä raporttien laatiminen. Hankeneuvonnassa henkilö työskentelee yhteistyössä yhdistyksen toiminnanjohtajan kanssa, jolla myös hankeneuvonnan tehtävät kuuluvat työnkuvaan. Hankeneuvoja työskentelee tiiviissä yhteistyössä I samma båt – samassa veneessä henkilökunnan kanssa ja luo edellytyksiä laajemmalle paikalliskehittämiselle. Työsuhde on täysiaikanen ja voimassa toistaiseksi. Työntekijän sijoituspaikka on Leader-ryhmän toimisto Paraisilla. Työkuvaan sisältyy matkustamista, eniten Varsinais-Suomen maakunnan sisällä, ja voi myös satunnaisesti sisältyä ilta- ja viikonlopputöitä. Osa työtehtävistä on myös mahdollista tehdä etätyönä. Vaatimukset: Soveltuva tutkinto Kokemusta taloushallinnosta ja tuntemus budjetoinnista sekä kirjanpidosta Kokemusta hanketoiminnasta ja -taloudesta...

Lue lisää

Loppusyksyn aikataulut

20.10.2015 - Ajankohtaista

Nyt syksyn toinen hallituksen kokous on ohi ja seuraavaan on nelisen viikkoa. Marraskuun kokous on tämän vuoden viimeinen hallituksen kokous, seuraava kokous pidetään tammi-hemikuun vaihteessa vuonna 2016. Uusien hankkeiden valmistelun kannalta on hyvä tietää, että seuraavaan kokoukseen tulevien hankkeiden tulee olla Hyrrässä vireillä, sisältäen tarvittavat selvitykset ja liitteeet, viimeistään 13.11.2015.  I samma båt – samassa veneessä pitää seuraavan hallituksen kokouksen 24.11.2015. Hankesuunnittelussa kannattaa olla yhteydessä meihin toimistolla jo mielellään ideavaiheessa, niin voimme käydä tarkemmin läpi mihin voi hakea ja mitä kaikkea hakemukseen tulee liittää mukaan....

Lue lisää

Avoin työpaikka: Haemme nyt kalatalousaktivaattoria

15.10.2015 - Ajankohtaista

Leader-toimintaryhmä I samma båt – samassa veneessä on saariston kehittäjä. Olemme toimineet saariston paikallisena toimintaryhmänä vuodesta 1996 lähtien. Toimintamme perustuu kehittäjien yhteistyöhön ja yhdistämiseen julkisen puolen, järjestöjen ja yksityishenkilöjen välillä. Paikallislähtöinen työtapamme perustuu aktivointiin, neuvontaan ja hankerahoitukseen. Haemme KALATALOUSAKTIVAATTORIA uuteen Saaristomeren kalatalousryhmään, joka toimii Leader-toimintaryhmä I samma båt – samassa veneessä puitteissa. Aktivaattorin tehtäviin kuuluu työskentely alueen kalatalouselinkeinojen toimijakentän (yrittäjät, kunnat, järjestöt, oppilaitokset) kanssa, päämääränä koota hankkeita, jotka tukevat kalatalousryhmän strategian toteutumista. Aktivointi tapahtuu hankeneuvonnan, tiedonvälityksen ja kokous-, seminaari- ja tapahtumajärjestelyjen kautta. Tämän lisäksi aktivaattori hoitaa kalatalousohjelmaan littyvän hallinnon työtehtävät ja ohjausryhmätoiminnan yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Aktivaattori työskentelee tiiviissä yhteistyössä I samma båt – samassa veneessä muun henkilökunnan kanssa ja luo myös edellytyksiä laajemmalle paikalliskehittämiselle. Aktivaattorin työtehtäviin voi myös kuulua tehtäviä, jotka littyvät maaseutuohjelman toteutumiseen. Työsuhde on täysaikanen ja voimassa toistaiseksi. Työntekijän sijoituspaikka on Leader-ryhmän toimisto Paraisilla. Työkuvaan kuuluu kohtalaisen paljon matkustamista, eniten Varsinais-Suomen maakunnan sisällä, ja myös satunnaisesti ilta- ja viikonlopputöitä. Osa työtehtävistä voidaan tehdä etätyönä. Vaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto Kokemusta kalatalouselinkeinojen kehittämisestä ja kiinnostusta kehittämistyöhön Kokemusta hanketoiminnasta B-ajokortti ja auto käytettävissä Perustavat tietotekniset taidot office-ohjelmista, nettisivujen päivitystyökaluista ja kokemusta hoitaa asoita tietoverkossa toimivien palvelujen avulla Kirjallinen ja suullinen suomen- ja ruotsinkielen taito Etuna työssä nähdään: Kokemus EU-osarahoitteista hankkeista Kokemus ja osaaminen itsenäiseen työntekoon ja toiminnan esittelemisestä yleisölle Verkostokontaktit kalatalouden, ympäristöalan, elintarviketuotannon ja –jalostuksen...

Lue lisää

Saaristomeren kalatalousryhmälle vihreätä valoa

01.10.2015 - Ajankohtaista

Tänään (1.10) tulleen päätöksen mukaan Saaristomerelle on myönnetty kalatalouden toimintaryhmän status. Tämä tarkoittaa, että myös Saaristomerellä tullaan rahoittamaan paikallislähtöisiä hankkeita Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Aikaisemmin vastaavaa toimintaa ei ole ollut Saaristomerellä. Saaristomeren kalatalousryhmä on hallinnollisesti osa Leader-ryhmää I samma båt – samassa veneessä rf. ry. Kalataloustoiminnalle tullaan palkkaamaan oma aktivaattori ja kunhan hankemyönnön ohjeistus on valmis aloitamme aktivointi- ja tiedotustyön.  Aktivaattorin paikka tulee julkiseen hakuun ja pyrkimyksenä on aloittaa käytännön toiminta jo tämän vuoden puolella. Kalatalousryhmän hyväksytyn strategian voi lukea tästä. Rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta on 1 milj. euroa kaudelle 2014-2020 ja tämän lisäksi ne kuntarahat joista on sovittu ennen kuin strategia lähetettiin sisään. Kehystarkastuksessa vuosina 2017-2018 rahoituksen kokonaissumma voi vielä muuttua. Kalatalousryhmän toiminta-alueena ovat kaikki 14 Saaristomereen rajoittuvaa kuntaa Kustavista...

Lue lisää
Kaikki artikkelit