Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Styrelsen

I samma båt – samassa veneessä styrelsens uppgift är att planera och leda föreningens verksamhet i enlighet med föreningens stadgar. Styrelsearbetet baserar sig på öppen diskussion.
Styrelsens uppgift är att granska hur ett projekt kompetterar den lokala utvecklingsverksamheten och hur den förverkligar föreningens utvecklingsstrategi. Styrelsen ansvarar för förverkligandet av strategin.
I samma båt – samassa veneessä styrelsemedlemmar är valda enligt trepartsprincipen från offentliga sektorns, organisationernas och de lokala invånarnas representanter. Mandatperioderna för styrelsemedlemmarna är begränsade till två st. tvåårsperioder.

Ordinarie medlemmar Suppleanter
Offentliga sektorn
John Forsman Pargas Katja Bonnevier Pargas
Petra Palmroos, ordf. Pargas Mats Nurmio Kimitoön
Kalevi Kallonen Kimitoön Kirsi Lindroth Gustavs
Organisationerna
Max Andersson Kimitoön (Västanfjärd) Kaj Haga Kimitoön (Västanfjärd)
Alex Sihvonen Pargas Micaela Jansson Pargas (Korpo)
Henrik Andersin Gustavs Tapio Kordelin Gustavs
Privatpersonerna
Christine Smeds Pargas (Nagu) Oliwer Bäcklund Pargas
Johan Kinos Kimitoön (Dragsfjärd) Oskar Ekholm Kimitoön (Kimito)
Satu Heinonen Pargas (Iniö) Tom Lindqvist Pargas (Iniö)