Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Hankerekisteri 2014 – 2020

Ohjelmakausi "Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020" lähti käyntiin 2015 ja ensimmäiset hankkeet saivat päätöksen vuonna 2016. Tähän rekisteriin olemme keränneet ne puoltamamme Leader-hankkeet, joihin Varsinais-Suomen ELY-keskus on tehnyt myöntävän tukipäätöksen.

Taulukkoa päivitetään kuukausittain uusilla tukipäätöksillä. Hankkeet ja yritystuet ovat esitetty aikajärjestyksessä hankkeen aloittamisajankohdan mukaan.

Sarake "Hankkeen kuvaus" on räätälöity muutaman lauseen kuvaus tukipäätöstekstistä ja hankkeen julkisesta kuvauksesta, jonka hakija on esittänyt. Maaseutuvirasto on julkaissut myös sivuillaan valtakunnallisen hankerekisterin, jossa pääsee etsimään maaseuturahaston hankkeita eri suodattimilla. Maaseutuviraston rekisteri.  Oma rekisterimme perustuu samoihin julkisiin tietoihin, eli hakijatahon nimi, hankkeen nimi, julkinen rahoitus, kokonaiskustannukset ja julkinen kuvaus. Täten I samma båt - samassa veneessä ei hanki erillistä hyväksyntää hankerekisteritietojen julkaisuun.

2015 

Kehittämishankkeet

HANKKEEN NIMI

HAKIJA

PAIKKAKUNTA

JULKINEN RAHOITUS

TUKI %

HANKKEEN KUVAUS

Metod &Verktyg för lättare administration - för åboländska föreningar

Finlands
svenska ungdoms-förbund

Parainen,
Kemiönsaari

27 003,20 €

70

Hankekuvaus - Metod och verktyg

Yhdistykset Turunmaalla tarvitsevat apua, ja FSU haluaa nyt auttaa heitä. Sellaisen työkalun kehittäminen, joka auttaa yhdistyksiä toiminnan kestävän kehityksen kanssa, on yhdistyksille jatkuvuuden edellytys. Hyvä hallinto on sujuvan toiminnan edellytys, ja työkalu helpottaa yhdistyksiä tämän saavuttamisessa. Työkalua voi soveltaa riippumatta siitä, käyttääkö yhdistys pilvipalveluita, ulkoista kovalevyä, yksityistä tietokonetta tai muuta välinettä. Hankkeen tuloksena valmistuu "ladattava onlineversio" ja fyysinen ohjekirja yhdistyksille.

 

Koko Kustavin kirjallisuusyhdistys
-hanke

Kustavin kirjallisuusyhdistys ry 

Kustavi

61 406,52 € 

70

Hankekuvaus - Koko Kustavin

KKK-hanke on syntynyt tarpeesta kehittää Kustavin kesäkauteen voimakkaasti painottuvaa kulttuuri-tarjontaa ympärivuotiseksi. Yhdistys aloittaa kirjallisen leiritoiminnan lapsille, nuorille ja aikuisille. Uutena tapahtuma-kokonaisuutena on talven pimeimpään ajankohtaan ajoittuvat Mörk ö - viikot, jotka toteutetaan verkostoyhteistyönä paikallisten yrittäjien ja toimijoiden kanssa. Lisäksi tuotetaan Kustavin teema-kuntakokonaisuus Turun Kirjamessuille 2015.
  

 

Levande historia i skärgårdsmuseer

Sydkustens Landskapsförbund

Parainen,
Kemiönsaari

70 954,60 €

50 

Hankekuvaus - Levande historia

Hankkeessa dokumentoidaan ja herätetään historiaa uudelleen eloon tuottamalla kymmenen lyhyttä pedagogista elokuvaa aktiviteeteistä tai esineistä, jotka ovat olleet saaristolle tärkeitä. Elokuvat esitetään museokävijöille kaikissa hankkeessa mukana olevissa museossa. Elokuvat sekä muu materiaali ovat myös kotiseutuyhdistysten, koulujen, organisaatioiden ja esim. vanhustenhoidon käytettävissä.

 

Turunmaa - Yhteinen kulttuuri-ympäristömme

Turun kaupunki 

Parainen,
Kemiönsaari

123 845,74 €

70 

Hankekuvaus - Kulttuuriympäristö Turunmaalla

Hankkeessa tuotetaan Turunmaan kulttuuriympäristöohjelma yhdessä asukkaiden, yhdistysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjelma perustuu V-S maakuntamuseon tekemiin rakennusinventointeihin, joista Paraisten kaupunginalue osittain puuttuu. Alueen jokaisella paikkakunnalla järjestetään työpajoja yhteistyössä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n kanssa. Tuloksena syntyy Turunmaan kulttuuriympäristö-ohjelma, jossa on kulttuuriympäristökuvaukset analysoituna sekä paikalliset kulttuuriympäristön hoidon tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Ohjelmaa voidaan hyödyntää kaikissa kylien kehittämishankkeissa, korjausrakentamisessa, maisemanhoidossa ja maankäyttösuunittelussa.

 

Skärgårdshjälpen 

Suomen Punainen Risti Turunmaan piiri

Parainen Kemiönsaari 

69 223,50 €

75 

Hankekuvaus - Skärgårdshjälpen

Tämä koulutushanke on suunnattu Turunmaan asukkaille. Koulutuksen aihepiirit ovat pelastus, meripelastus ja ensiapu, ja koulutus tapahtuu Vapaaehtoisen palokunnan, Vapaaehtoisen meripelastusseuran sekä Punaisen ristin yhteistyönä. Tavoitteena on kouluttaa valmiusjoukkoja ensihoidon toimintaan viranomaisen avuksi onnettomuuden sattuessa ja näin lisätä saariston turvallisuutta sen asukkaille sekä kävijöille.

 

Houtskär i utveckling 

Houtskärs kulturgille rf.

Parainen 

59 413,2 €

70 

Hankekuvaus - Houtskär i utveckling

Päätavoite on saada Houtskarin asukasmäärän kasvuun luomalla uusia työpaikkoja ja yritysmahdollisuuksia. Toinen tavoite on laatia rekisteri saatavilla olevista asunnoista, tyhjistä taloista sekä tonteista, joita mahdollisesti voi vuokrata tai myydä kiinnostuneille. Lisäksi tavoitteena on työstää Houtskarin viihtyisyystekijöitä, esimerkiksi miten uusia asukkaita sekä yrityksiä otetaan vastaan? Edellisten lisäksi luodaan konkreettinen toimintasuunnitelma Houtskarille.

 

Pro gräsroten - föreningsakuten på Kimitoön 

Kemiönsaaren kunta

Kemiönsaari

69 860,00 €

70 

Hankekuvaus - Pro Gräsroten

Hankkeen tavoitteena on Kemiönsaaren yhdistysten toiminnan laadun ja yhteistyön edistäminen. Hankkeen kautta yhdistykset saavat tukea ja apua sisäisen ja ulkoisen toimintansa kehittämiseen. Erityisesti painotetaan yhdistysten välisen yhteistyön kehittämistä, mutta myös paikallisten yritysten ja kunnan kanssa tehtävää yhteistyötä, liittyen varsinkin palvelutuotantoon. Yhdistyksiä kannustetaan yhdessä työstämään kehittämis-suunnitelmaa yhteisillä tai samankaltaisilla tavoitteilla ja sisällöllä.

 

      
      

Yritystuet

HANKKEEN NIMI

HAKIJA

PAIKKAKUNTA

JULKINEN RAHOITUS

TUKI %

HANKKEEN KUVAUS 

Stall Westankärr 

Westankärr gård

Kemiönsaari

136624 €

20 %

Hankekuvaus - Stall Westankärr

Hevostallin ja maneesin rakentaminen sisältäen toimintaan liittyvän varaston ja henkilöstötilat sekä erillinen ratsastuskenttä.

Projektplan för en ny produktionshall och utveckling av Bornemanns musteris verksamhet 

Bornemanns musteri 

 Parainen

68640,05 €

35 %

Hankekuvaus - Bornemanns

Mehustamo investoi uuteen tuotantohalliin sekä koneisiin ja tuotekehitykseen. Omena- ja marjamehujen tuotanto sekä mehustamon toiminnan kehittäminen alueellisten toimijoiden vetovoimatekijänä, fokuksena kestävyys ja slow-food konsepti paikallisten toimijoiden yhteistyönä.
 

Anskaffning av täckdikesspolare

 

Fma Kristoffer Andersson

Kemiönsaari

 

3480 €

 

20 %

 

 

Hankekuvaus - Täckdikesspolare

Yritys tekee salaojien huuhtelua. Palvelu on tarjolla Kemiönsaaren maanviljelijöille, Palvelua ei ole ollut aiemmin saatavilla Kemiönsaarella.
 

 

Vartsalan Vanhan Koulun rannan rakentaminen

Vartsalan vanha koulu

Kustavi

15 809,15 €

35 %

Hankekuvaus - Vartsalan koulun ranta

Vartsalan Vanhan Koulun rantaan ei ole mahdollista tulla veneellä sen mataluuden vuoksi. Rannan ruoppaus ja asiakaslaiturin rakentaminen mahdollistavat asiakasvirran kasvattamiseen veneilevistä asiakkaista ja matkailijoista

2016 

Kehittämishankkeet

HANKKEEN NIMI 

HAKIJA 

PAIKKAKUNTA

JULKINEN TUKI

TUKI %

HANKKEEN KUVAUS 

Port Kirjais  

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling rf  

 Parainen

 34 995,70 € 

 65 %

Hankekuvaus - Port Kirjais

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling r.f. haluaa yhteistyössä paikallisten saaristolaisten kanssa korjata laiturin yleiseen käyttöön.

Kejsarhamnens bastu i Högsåra 

Högsåra Byalag rf

Kemiönsaari 

38 382,50 €

65 %

Hankekuvaus - Kejsarhamnens bastu

Sataman laadun arantamiseksi sekä kapasiteetin lisäämiseksi Byalaget aikoo rakentaa uuden saunan, kohentaa vanhaa saunaa sekä varustaa tämän polettisuihkuilla. Näin saunakapasiteetti kaksinkertaistuu, ja vieraat saavat myös mahdollisuuden käyttää vain suihkua.
  

Kustens mat i Åboland

Kemiönsaaren kunta

Kemiönsaari

72 389,80 €

70 %

Hankekuvaus - Kustens mat

Koulutushankkeen tavoitteena on kehittää alueen elintarvikejalostusta ja "artesaaniruokayritysten" toimintaa sekä luoda näille yrityksille paremmat mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa ja tuotteitaan. "Artesaaniruokayritykset" tuovat toiminnallaan lisää monipuolisuutta maaseudun yritysrakenteen ja soveltuvat hyvin saaristoon, jossa työpaikat on monesti löydettävä yrittäjyyden kautta.
Vårt skärgårdshav Suomen saaret ry Kemiönsaari
Kustavi 
Parainen
23 838,04 € 70 % 

Hankekuvaus - Vårt skärgårdshav

Hankkeen tavoitteena on kehittää räätälöity konsepti vierasvene- ja käyntisatamille, jossa kohderyhmä lapset ja nuoret saavat oppia meriympäristöstä, Itämerestä sekä saaristosta. Hankkeen tavoitteena on mm. laatia tietoiskuja Itämeren tilasta, joita myöhemmin voi tulostaa kyltteinä satamiin. Sen lisäksi vierasvenesatamille luodaan lapsille suunnattuja valmiita leikki-, peli-, kokemus- ja tehtäväpaketteja, joita satamien kesätyöntekijät voivat vetää. Tärkeä tavoite on myös tehdä yhteistyötä toimijoiden kanssa, jotka kukin tahoillaan ovat tehneet ympäristökasvatusta Itämeriteemalla lasten kanssa.
 
Resurseffektivitet och Kimitoöns företag Kemiönsaaren kunta Kemiönsaari12 000,80 €70 %

Hankekuvaus - Resurseffektivitet

Hanke koostuu selvitystyöstä joka tuottaa raportin siitä, mitä edellytyksiä on olemassa ja mitä konkreettisia toimenpiteitä Kemiönsaaren yritykset voivat tehdä saavuttaakseen toiminnalleen paremman tehokkuuden. Ideat liittyvät kiertotalouteen, mutta niitä on sovellettu meidän paikallisiin olosuhteisiimme, ja ne koskevat myös aineettomia resursseja. Raportin oletetaan johtavan uuteen, isompaan yhteistyöprojektiin, jossa tähän selvitykseen osallistuneet voivat tehdä vielä syvällisempää yhteistyötä useamman paikallisen yrityksen kanssa.
 
Kalkholmens ruinerVästanfjärds Byaråd rf Kemiönsaari 30 787,58 € 65 %

Hankekuvaus - Kalkholmens ruiner

Hankkeen tavoitteena on saada ulkoilmanäyttämö Västanfjärdin Kalkholmenille missä paikalliset, kesäasukkaat sekä yhdistykset yhdessä voivat järjestää eri kulttuuritapahtumia. Rakentamalla ulkoilmanäyttämö vanhan kalkkiraunion yhteyteen voimme tuoda esille sen, mikä on Kalkholmenille luonteenomaista; kulttuuriperinnön, joka edelleen elävöittää Kalkholmenia kulttuurihistoriallisena paikkana. Raunio on ainut jäljellä oleva konkreettinen osa Västanfjärdin kalkinlouhinnan ja – tuotannon perinnettä, ja pitää tulevaisuutta ajatellen restauroida ja säilyttää.
 
Tusen år sjöfart vid Kimitoön Pro Kimitoö-skutan rf Kemiönsaari51 164,40 € 70 %

Hankekuvaus - Tusen år sjöfart

Tusen år av sjöfart vid Kimitoön on kulttuurihistoriallinen projekti paikallisesta merenkulusta keskiajalta tähän päivään. Merenkulku ja ihmiskohtalot esitellään haastattelujen, näyttelyiden, luennoiden sekä teemapurjehdusten kautta. Hankkeen päämääränä on kartuttaa tietoisuutta paikallishistoriasta paikallisille sekä matkailijoille sekä antaa uusia ideoita matkailuelinkeinolle.
 

KSB renovering

 

Kårlax samfällda byaförening rf

 

Parainen

 

14 111,50 €

 

65 %

 

Hankekuvaus - KSB

Yhdistyksen paviljonki Sandbacka, missä yhdistyksen tilaisuudet suurimmilta osilta pidetään, on kunnostuksen tarpeessa. Kunnostamisen yhteydessä on tarkoitus porata kaivo sekä tehdä imeytyskenttä. Hankkeessa laajennetaan samalla parkkipaikkaa ja vahvistetaan varastorakennuksen lattiaa. Tavoitteena on lisätä mukavuutta sekä yhdistyksen järjestämissä että Sandbackaa yksityistilaisuuksiin vuokraavien tilaisuuksissa.

 

Lux Archipelago

Åbolands hantverk rf

Parainen

43 995 €

70 %

 

Hankekuvaus - Lux

Åbolands hantverk kutsuu yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä osallistumaan valofestivaaleihin, Lux Archipelago. Yhdistys tilaa taideteoksen joka pannaan esille Paraisten keskustan kävelykadulle, ja samalla muut toimijat osallistuvat omilla valoteoksillaan ympäri kaupunkia. Muut osallistujat voivat laittaa teoksensa karttapalveluun maplantis.com, näin ollen kaikilla on helppo löytää valoinstallaatiot. Valofestivaali vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta seudulla ja tukee yhteistyötä kielirajan ja muiden toimialojen välillä. Festivaali houkuttelee sekä paikallisia että matkailijoita kaupunkiin sesongin ulkopuolella.
 

Klubbrummet

Pensionärsbostads-föreningen i Houtskär r.f.

Parainen

64 402,92 €

45 %

Klubbrummet

Monitoimitila ”Klubbrummet” on vuodesta 1990 ollut aktiivisessa käytössä Fridhemin alueella Näsbyssä. Paraisten kaupunki rakentaa alueelle uuden terveysaseman jolloin monitoimitila pitää purkaa. Kaupungilla ei ole aikomusta rakentaa uutta tilalle. Näin ollen Pensionärsbostadsföreningen i Houtskär rf rakentaa toimitilan itse.

Besöksbrygga i Nötö byhamn

Nötö Hembygdsförening rf


Parainen


40 300,00 €


65 %

Besöksbrygga

Yleisen laiturin rakentaminen Nötön kylärantaan, jota voivat käyttää veneilijät, matkailijat sekä nötöläiset. Laituri antaa veneellä kulkeville uuden mahdollisuuden käydä kyläkaupalla ja kahvilassa, tapahtumissa sekä katsella nähtävyyksiä. Tämä parantaa Nötön palveluja.

Åppohoppa - förbättring av frilufts- och rekreationsmöjligheterna i Dalsbruk


Kemiönsaaren kunta


Kemiönsaari93 337,50 €


75 %

Åppohoppa

Investointihanke ulkoilu- sekä virkistysmahdollisuuksia parantamiseksi Taalintehtaalla.

 

Yritystuet

HANKKEEN NIMI HAKIJAPAIKKA-KUNTAJULKINEN RAHOITUS TUKI % HANKKEEN KUVAUS 
Uuden tekniikan hankinta sirkustaiteellisiin esityskonsepteihin ArtTeatro avoin yhtiöKustavi 3304,87  20 %

Hankekuvaus - Uuden tekniikan hankinta

Sirkustaiteellisten konseptien sekä esitysten laajeneminen, laadullinen parantaminen sekä toiminnan kehittäminen uusien laitteiden ja teknisten hankintojen avulla.
 
Venesäilytyskatosten rakentaminen Oy Korpo Marin Service Ab Parainen 40 019,70 € 35 % 

Hankekuvaus - Venesäilytyskatokset

Korpo Marin Service Oy rakentaa pienvenetelakointia varten kaksi 350m2 kokoista venesäilytyskatosta toiminnan laajentamiseksi ja tehostamiseksi. Jatkossa veneet voidaan säilyttää katoksissa ja yksittäisten veneiden peittelyltä vältytään. Toimenpide kasvattaa myös kokonaissäilytyskapasiteettia.
 
Bodön merivartioaseman käyttöönotto matkapalveluiden tuottamiseen  Siistikoti Oy Parainen 15 738,54 € 35 % 

Hankekuvaus - Bodön merivartioasema

Bodön merivartioaseman käyttöönotto matkailupalveluiden tuottamiseen: vierasvenesatama, kahvila/ravintola- ja tulevaisuudessa majoituspalvelut.
 
      
      
      
      
      

 

2017

Kehittämishankkeet

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN KUVAUS
Kiven sisässä 50 vuotta - Gyltön linnakeTurun Rannikkotykistö-rykmentin Perinneyhdistys ryParainen18 684,70 €90 %

Gyltö

Korppoon pääsaaren eteläosaan Gyltön saarelle perustettiin rannikkotykistön linnake 1960-luvun lopulla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana linnaketta on ajettu alas. Näyttelyssä esitellään Gyltön linnakkeen 50 vuotista historiaa tekstein, kuvin ja esineistön kautta. Tavoitteena on avata linnakkeen eri rooleja saaristossa niin maanpuolustuksellisena komponenttina, osana yhteiskuntaa ja kasvuympäristöä, kuin myös saaristokulttuuria. Näyttely kuvaa vuorovaikutusta kunnan ja valtiollisen elimen välillä, rakennusprosessia ja siihen johtaneita tekijöitä, sekä kertoo linnakkeen elämästä ja työnteosta suljetulla sotilasalueella niin sotilaiden kuin siviilien kannalta katsottuna.
Paraisten polut Paraisten kaupunkiParainen13 161,96 €90% 

Polut

Paraisten polut - Pargas stigar on selvitysluonteinen hanke, jonka tavoitteena on kartoittaa jo olemassa olevat Kanta-Paraisten alueen luontopolut ja virkistysreitit, sekä selvittää uusien mahdollisten reittien perustamisedellytyksiä. Hankkeessa toimitaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten, viranomaisten, maanomistajien, alan järjestöjen, paikallisten yhdistysten, organisaatioiden sekä muiden tarpeellisten sidosryhmien kanssa. Hankkeen tuloksena tuotetaan kaksikielinen raportti, jota on mahdollista hyödyntää tulevaisuudessa alueen retkeilyreittien kehittämistyössä.
 
Skyttesimulator Houtskärs jaktföreningParainen8840 €65 % 

Skyttesimulator

Yhdistys suunnittelee hankkivansa ampumasimulaattorin antaakseen yhdistyksen jäsenille ja paikallisille nuorille mahdollisuuden turvallisesti ja varmasti harjoitella aseenkäyttöä sekä metsästysammuntaa.
 
Rantamakasiinin alueen kehittäminen 2017 - 2018 Strömma-Dahlby Kyläyhdistys ry Kemiönsaari 24 410 €65 % 

Rantamakasiinin alue

1. Makasiinin katon korjaus ja rakennuksen ulkomaalaus: peltikatto, jonka ei katsottu tarvitsevan kunnostusta v.2007 projektin yhteydessä, vuotaa paikoin saumoista ja alla olevasta vanhasta pärekatosta putoaa roskaa lattialle. 2. Lasten leikkipaikan rakentaminen makasiinin läheisyyteen: Yhä enemmän pieniä lapsia on vanhempiensa mukana tapahtumissamme. 3. Kyläyhdistys haluaa panostaa sahan ja vanhan kanavan historiaan omalla infotaululla sekä sahalta siirrettävällä laitteistolla (höyrypannu tms.) teolliseksi muistomerkiksi ja katseenvangitsijaksi.
 
 NatuRen Pargas 4H-klubb rf Parainen, Kemiönsaari 12033,04 €70 %  

NatuRen

Hankkeen kursseilla oppii kestävää kehitystä, luonnollista myrkytöntä arkipäivää ja luonnon merkitystä "ruoka-aittana". Projekti on suunnattu yhteiskunnan kaikille ikäluokille, mutta pääkohderyhmänä ovat lapset ja nuoret. Meidän tavoitteemme on, että lapset ja nuoret yhdessä vanhempiensa ja vanhemman sukupolven kanssa innostuvat elämään tavalla, joka on myrkytön ja yhteiskunnalle kestävä.
 
Expedition Skärgårdshavet - investering Finlands Öar rf, Suomen Saaret ry Parainen, Kemiönsaari 7800 € 65 % 

Expedition - investering

”Expedition Skärgårdshavet” on aktivoiva seikkailuohjelma koskien ympäristöä sekä Saaristomerta ja on suunnattu Turunmaan eri vierasvenesatamissa vieraileville lapsiperheille. Hankkeen tavoitteena on lisätä kävijöiden sekä lapsiperheiden tuntemusta Itämeren tilasta, kannustaa positiivisiin ympäristötekoihin ja luoda edellytyksiä ympäristökasvattavaan toimintaan puhtaamman meren puolesta. Tulos on pysyvä ja itsenäisesti toimiva ohjelma jossa on aktiviteettejä niin lapsille kun uteliaille aikuisillekin.
 
Expedition Skärgårdshavet - utveckling Finlands Öar rf - Suomen Saaret ry Parainen, Kemiönsaari 41280,40 € 70 % 

Expedition - utveckling

”Expedition Skärgårdshavet” on aktivoiva seikkailuohjelma koskien ympäristöä sekä Saaristomerta ja on suunnattu Turunmaan eri vierasvenesatamissa vieraileville lapsiperheille. Hankkeen tavoitteena on lisätä kävijöiden sekä lapsiperheiden tuntemusta Itämeren tilasta, kannustaa positiivisiin ympäristötekoihin ja luoda edellytyksiä ympäristökasvattavaan toimintaan puhtaamman meren puolesta. Tulos on pysyvä ja itsenäisesti toimiva ohjelma jossa on aktiviteettejä niin lapsille kun uteliaille aikuisillekin.
 
Monitoimirakennus Kirjala jaktförening rf Parainen 89 223,55 € 65 % 

Monitoimirakennus

Hankkeen tavoitteena on saada alueellemme toimiva, nykyaikaiset vaatimukset täyttävä ja riittävän kokoinen kokoontumispaikka Kirjalan saaren ihmisille.
 
      

Yritystuet

HANKKEEN NIMIHAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN JULKINEN KUVAUS
Imupainevaunu koukkulavalla  Kaivonporaus Stenman KyKustavi7525 €35 %

Imupainevaunu

Lietekaivojen tyhjennyspalvelu saaristossa.
 
Panimo laajennus Kimito Brewing ABKemiönsaari 15 003 €20 % 

Panimo

Panimon laajennukseen liittyen oluen valmistukseen tarkoitettu pullotuslinjan hankinta sekä käymis- ja jäähdytyskapasiteetin lisäys.
 
Ruoppaus1 Peterzéns Oy Kustavi16 654 €20 %

Ruoppaus

Hankkeella on suuri merkitys Peterzéns oy:n satamatoiminnalle, joka mahdollistaa isompien veneiden helpon ja turvallisen liikennöinnin satama-alueella, helpottaen samalla kaikkien alueella liikkuvien veneiden kulkua. Ruoppauksella on positiivinen vaikutus vedenvaihtuvuuteen satama-altaassa, se lisää vesiliikenneturvallisuutta, vanha merenlahti vapautuu kaisloista muuttaen maisemaa merellisemmäksi antaen koko satamalle uuden ilmeen. Hanke tukee matkailua monin tavoin, luo lisää toimeliaisuutta koko alueelle ja tukee Kustavin vahvaa veneiden talvisäilytys- ja huoltotoimintaa.
Porten 2018 Pargas Port AbParainen130 341,40 €35 % 

Porten

Pargas Port-toiminnan laajentaminen. Uusi saunaosasto varastoineen sekä venepaikkojen laajentaminen. Tavoitteena on lisätä asiakasvirtausta koko Paraisten Portin toimialueelle parantamalla palveluksia venesataman asiakkaille. Tällä hetkellä vierasvenesatamamme ei voi tarjota tarpeeksi monipuolista palvelua jota tänä päivän venevieraat haluavat. Toiveemme on tarjota korkeatasoisia sauna- sekä saniteettitiloja tämän päivän standardin mukaisesti. Samalla haluamme laajentaa vierasvenesatamaa niin, että voimme ottaa vastaan enemmän veneitä, ennen kaikkea isoja veneitä jotka vaativat enemmän tilaa.
 
Nagu Distillery Oy Nagu Distillery Ab Parainen 109 959,58 € 35 % 

Nagu Distillery

Teollisuustilan uudelleenrakentaminen sekä kalusto alkoholijuomien valmistamiseen sekä varastoimiseen.
 
      
      
      
      

2018

Kehittämishankkeet

HANKKEEN NIMIHAKIJA PAIKKAKUNTA JULKINEN RAHOITUS TUKI % HANKKEEN KUVAUS 
Socioekonomisk utredning för fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu Stiftelsen för projektforskning sr Parainen 52 003 € 70 % 

Socioekonomisk utredning

Hankkeen tavoitteena on tehdä sosioekonominen selvitys siitä, millaiset taloudelliset vaikutukset kiinteällä tieyhteydellä olisi seudulle/alueelle. Selvityksessä selostetaan nykytila ja se toimii myös ratkaisevana alustana tulevalle suunnittelulle. Kartoituksessa selvitetään mitä kiinteä tieyhteys merkitsee saaristolle, alueen väestölle sekä elinkeinoelämälle, sekä miten kiinteä tieyhteys mahdollisesti rahoitetaan käyttäen muutamaa mahdollista skenaariota. Hankkeen tavoitteena on myös saada hankkeen tuloksille niin laajaa levikkiä kun mahdollista. Tulokset jaetaan eri päätöksentekijöille sekä muille poliittisille avainhenkilöille, sekä mahdollisille investoijille.
 
      
      
      
      
      
      
      
      

Yritystuet

HANKKEEN NIMI HAKIJAPAIKKAKUNTAJULKINEN RAHOITUSTUKI %HANKKEEN JULKINEN KUVAUS
      
      
      
      
      
      
      
      
      

YHTEISHANKKEET

Alueiden väliset yhteishankkeet, joissa olemme mukana:

HANKKEEN NIMI 

HAKIJA 

PAIKKAKUNTA

JULKINEN TUKI
(ISB:n osuus)

TUKI %

HANKKEEN KUVAUS 

 
Yhdistysklinikka

Ravakka ry. 

Vakka-Suomi, Turun seutu, Kustavi

 
14 650 €100 %


Yhdistysklinikka

Yhdistysklinikka –osallisuutta, yhteistyötä ja osaamista 2015-2018. Hanke tarjoaa yhdistyksille ja yhdistystoimijoille neuvontaa yhdistystoiminnan haasteisiin ja kehittämistarpeisiin. Yhdistysklinikalla yhdistyksen toimintaa arvioidaan kokonaisuutena ja suhteessa toimintatarpeisiin. Hankkeessa kehitetään toimintatapoja, lisätään osaamista työpajoin tai hankitaan sitä tarpeen mukaan esimerkiksi viestinnästä, markkinoinnista, tapahtumanjärjestämisestä, aktivoidaan jäsenistöä tai etsitään rahoitusmahdollisuuksia. Hankkeella tavoitellaan lisää ja toimivampia yhdistyksiä, uusia aktiivisia toimijoita ja näkyvää sekä vaikuttavaa yhdessä tekemistä. Hanketta toteutetaan Leader Ravakan ja Leader Varsin Hyvän alueella sekä Kustavissa.
Kodklubben Aktion ÖsterbottenPohjanmaa, Länsi-Uusimaa, Itä-Uudenmaan maakunta, Turunmaan seutukunta35 021,43 € 65 % 

Kodklubben

Ohjelmointihanke Kodklubben on suunnattu lapsille ja nuorille suomenruotsalaisella maaseudulla. Hankkeen kautta perustetaan ja ylläpidetään valtakunnallista koodauskerhoa nuorille joita koodaus kiinnostaa. Hanketta toteutetaan Aktion Österbottenin, Silmun, Pomovästin sekä ISB:n alueella.
Kuninkaantie uuteen kukoistukseen 
Ykkösakseli ry

Kymeenlaakso, Länsi-Uusimaa, Itä-Uusimaa, Varsinais-Suomi
 
20 000 €

100 %

Kuninkaantie

Hankkeessa selvitetään vaihtoehdot, joilla Kuninkaantie-tavaramerkki saadaan säilytettyä ja sen ympärille muodostunut matkailutoimijoiden verkosto herätettyä uudelleen toimintaan. Tavaramerkille etsitään laajemmalla alueella toimiva, uskottava ja luotettava hallinnoija, joka ottaa vastuun tuotemerkin säilyttämisestä, Kuninkaantien brändin kehittämisestä, yhteistyöverkoston ylläpidosta ja matkailutien osalta toimii sopimuskumppanina Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa.
 
Tekstiilikierrätys Vakka-Suomessa

Ravakka ry.

Vakka-Suomi
 
660 €
 
100 %

Tekstiilikierrätys

Hankkeella selvitetään tekstiilijätteen keräämisen, lajittelun ja jatkohyödyntämisen organisoimista Vakka-Suomessa. Hankkeessa muodostetaan alueelle tekstiilijätteen käsittelyn toimintamalli.
 

LINC2018 seminaari   

Ravakka ry. 

 
Varsinais-Suomi ja Satakunta


28 800 € 

 

 

100 %

LINC2018

Hankkeessa edistetään Leader ryhmien ja alueiden toimijoiden kansainvälisyysvalmiuksia järjestämällä LINC seminaari kesäkuussa 2018.