Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Ansökningen för projekt- och företagsstöd har öppnat!

Ansökningen för projekt- och företagsstöd har öppnat!

Ansökningarna om projekt- och företagsstöd som söks från Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020 öppnade stegvis under våren och försommaren. Största delen av ansökningarna öppnade i maj (den 11.5.), då ansökningarna för företagsstöd, en del av de allmännyttiga investerings- och utvecklingsprojekten, informationsförmedlingsprojekten, riksomfattande samordningsprojekten och projekten som genomförs av innovationsgrupper för landsbygden (EIP) öppnade. Utvecklingsprojekt som berör utvecklande av näringar, bredbandsinvesteringar och vattenvårdsprojekt öppnade den 17.6. Mer anvisningar om de nyss öppnade stöden kommer inom kort. Mer information om tidtabeller i  Landsbygdsverkets pressmeddelande.