Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Projekt söks numera via webbtjänsten Hyrrä

Projekt söks numera via webbtjänsten Hyrrä

Hyrrä är ett elektroniskt sökverktyg som landsbygdsverket utvecklat. Största delen av stöden som hör till landsbygdsprogrammet söks via Hyrrä. Att ansökningarna sker elektroniskt är en nya sak för Leader-grupperna, men vi ser det som en välkommen förnyelse. Att lämna in en ansökan, komplettera den och annan administrativ behandling sker smidigare i ett elektroniskt system. Landsbygdsverket har samlat på sida sidor ett flertal instruktioner och hjälpmedel för användandet av Hyrrä, länk här. Hyrrä-tjänsten förutsätter att organsationen har ett FO-nummer och att ansvarspersonen i organisationen har skatteverkets Katso-koder i bruk. Genom Katso-tjänsten kan man aktivera användarrättigheter till Hyrrä. Anvisning här.