Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Världens Största Talko 14.–20.9.

Världens Största Talko 14.–20.9.

Vad handlar det om?

Världens största talko ska hållas vecka 38, dvs. 14-20.9.2015. Som tema för talkot har man valt de unga. Genom talkoarbetet lyfter vi fram Leader-gruppernas image och budskap till den breda publiken, gör goda gärningar för unga och med unga, samt aktiverar folk och skapar en god stämning för gemensamt arbete. Vår målsättning är att få ihop 1 000 0000 timmar talkoarbete för unga, med unga och utfört av unga under vecka 38.

Leader-grupper på ert område I samma båt – samassa veneessä sammankallar er för att talkoarbeta för ungdomen och tillsammans med dem under vecka 38. Att arbeta tillsammans är roligt, men också nyttigt då man får mer till stånd under en kortare tidsperiod. Endast en timme talkoarbete räcker, men man får utföra fast hundra timmar! Vår sida maailmansuurimmattalkoot.fi (på finska) fungerar som plattform för talkon, anmälningar till talkon, utmaningar till talkon och insamling av talkotimmar. I sociala medier kan du sprida det goda budskapet genom hashtag #tuntitalkoita, vars syfte är att locka med folk – även en timme är tillräckligt – kom med!

I Världens Största Talko tävlar vi dessutom. Vi tävlar om 1) vilken Leader-grupps område samlar absolut mest talkotimmar, 2) vilket talko har flest deltagare, 3) vem ordnar det mest personliga talkot och 4) därutöver går det va en bildtävling på Instagram.