Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Grönt ljus för Skärgårdshavets fiskerigrupp

Grönt ljus för Skärgårdshavets fiskerigrupp

Enligt beslutet som kom idag (1.10) har man beviljat status som aktionsgrupp inom fiskerinäringen för Skärgårdshavet. Detta betyder att även på Skärgårdshavet kommer man att finansiera lokalbaserade projekt ur Europeiska havs- och fiskerifonden. Tidigare har det inte funnits dylik verksamhet på Skärgårdshavet.

Skärgårdshavets fiskerigrupp är administrativt en del av Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä rf. ry. För fiskeriverksamheten kommer man att anställa en egen aktivator och när regleverket för att bevilja projekt är klart, börjar vi aktiverings- och informationsverksamheten. Aktivatorns befattning kommer att utlysas offentligt och strävan är att påbörja den praktiska verksamheten innan årsskiftet.

Den godkända strategin för fiskerigruppen kan läsas här på finska (den svenskspråkiga versionen är ännu i översättning). Finansieringen från Europeiska havs- och fiskerifonden är 1 milj. euro för perioden 2014-2020 och utöver detta de kommunandelar som överenskommits då strategin skickades in. Då finansieringsramen granskas åren 2017-2018 kan totalsumman för finansieringen ännu justeras.

Fiskerigruppens verksamhetsområde är alla de 14 kommuner som angränsar sig till Skärgårdshavet på sträckan mellan Gustavs och Salo.