Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Ledig arbetsplats: Vi söker nu efter en projektrådgivare

Ledig arbetsplats: Vi söker nu efter en projektrådgivare

Leader-aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä utvecklar skärgården. Vi har fungerat som en lokal aktionsgrupp i skärgården sedan år 1996. Vår verksamhet går ut på att sammanföra utvecklingsaktörer från offentliga sidan, organisationer och privatpersoner.  Vi arbetar lokalbaserat med aktivering, rådgivning och projektfinansiering.

Vi söker efter en PROJEKTRÅDGIVARE till Leader-aktionsgruppen I samma båt – samassa veneessä, då vår nuvarande kanslisekreterare som även haft hand om rådgivningsuppgifter för utbetalningar går i pension. Projektrådgivarens uppgift är att arbeta med rådgivningsuppgifter, främst till Leader-projekt som redan är igång men även till nya projekt. Till arbetsuppgifterna hör även skötseln av föreningens interna uppgifter inom administration och ekonomi. Personen kan även handha koordineringsuppgifter i egna projekt som I samma båt – samassa veneessä genomför.

De konkreta arbetsuppgifterna består av rådgivning till Leader-projekt, med tyngdpunkt i frågor som berör uppföljning av projekt, rådgivning under projektens gång, samt rådgivning inför ansökningar om utbetalning. I projektrådgivningsuppgifter arbetar personen ihop med föreningens verksamhetsledare, som även handhar projektrådgivningsuppgifter. Projektrådgivaren arbetar dagligen tätt ihop med I samma båt – samassa veneessä personalen och skapar förutsättningar för lokal utveckling på ett bredare plan.

Utöver projektrådgivningsuppgifter sköter personen föreningens löpande ekonomiförvaltning med faktureringar, betalningsrörelse, budgetering, uppföljning av kostnader, kontakt med bokföraren och sammanställande av utbetalningsansökningar och rapporter.

Anställningen är på heltid och anställningen är gäller tillsvidare. Placeringsorten för den anställda är Leader-gruppens kontor i Pargas. I arbetet kommer det att ingå en del resande, främst inom Egentliga Finland, och även en del arbete på enstaka kvällar och veckoslut. Det finns även möjlighet att sköta arbetsuppgifter genom distansarbete.

Kvalifikationer:

 • Lämplig examen
 • Erfarenhet av ekonomiförvaltning och kunskaper i budgetering och redovisning
 • Erfarenhet av projektverksamhet och projektekonomi
 • B-körkort och tillgång till bil
 • Grundläggande datakunskaper i office-program, webbuppdateringsverktyg och erfarenhet att hantera ärenden via webb-baserade program.
 • Skriftliga och muntliga kunskaper i finska och svenska

Som fördel i arbetet ses:

 • Erfarenhet av EU-delfinansierade projekt
 • Erfarenhet av och kunskaper i bokföringsprogram
 • Erfarenhet av löneräkning
 • Erfarenhet i att sammanställa statistik
 • Erfarenhet i att översätta från finska till svenska och/eller från svenska till finska

Löneanspråk bifogas.

På frågor svarar verksamhetsledare Emil Oljemark, tel. 0400 718913, epost. emil.oljemark@sameboat.fi

Ansökning och CV skickas elektroniskt i word- eller pdf-format till adressen emil.oljemark@sameboat.fi och ska vara inlämnad senast den 4.11.2015 kl. 16:15. Intervjuer hålls vecka 46. Arbetet börjar den 7.12. eller enligt överenskommelse.