Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Syyskokousasiakirjat / Höstmötesdokumenten

Syyskokousasiakirjat / Höstmötesdokumenten

I samma båt – samassa veneessä kutsuu jäsenensä syyskokoukseen Kemiöön 24.11.2015. Jäsenille on tänään lähtenyt kutsu postitse.

I samma båt – samassa veneessä kallar sina medlemmar till höstmöte i Kimito den 24.11.2015. Medlemmarna har idag skickats kallelsen per post.

Kokouksen asiakirjat löytyvät alla olevista linkeistä / Mötets handlingar kan laddas från länkarna nedan

Kutsu ja esityslista/Kallelse och föredragningslista

Talousarvio 2016/Budget 2016

Verksamhetsplan 2016

Toimintasuunnitelma 2016