Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Vårens utbetalningsinfon

Vårens utbetalningsinfon

Ely-centralen ordnar på våren infotillfällen berörande utbetalningen av projektstöden. För alla projekt som är i gång är det skäl att delta, för på infotillfället har man en möjlighet att se över specifika detaljer som berör utbetalningarna. Vi från Leader-gruppen kommer också att vara närvarande; antingen projektrådgivare Hanna Hermansson eller verksamhetsledare Emil Oljemark.

Tillställningarnas inbjudan och program hittar ni här.

Datum och tider nedan (uppdaterat med ett extra junitillfälle):
Tisdag 10.5.2016 kl. 9.00-12.00 (svenska)
Torsdag 9.6.2016 kl. 9.00-12.00 (finska)
Torsdag 14.6.2016 kl. 9.00-12.00 (finska)