Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Skärgårdshavets fiskeristrategi 2014 – 2020 finns nu även på svenska

Skärgårdshavets fiskeristrategi 2014 – 2020 finns nu även på svenska

Översättning av fiskeaktionsgruppens webbsidor är på gång. Vi har börjat med Skärgårdshavets fiskeristrategi 2014 – 2020.

Vi strävar efter att översättningen av det resterande materialet är färdig efter sommaren!