Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Landsbygdsverkets nyhet om tidtabellen för Hyrrä

Landsbygdsverkets nyhet om tidtabellen för Hyrrä

På landsbygdsverkets sidor publicerades den 31.8 en nyhet om de följande faserna i utvecklandet av Hyrrä-verktyget, länk till nyheten. I september blir det möjligt att fatta stödbeslut till företagsstöd i Hyrrä-systemet, därtill öppnar möjligheten till utbetalningsansökningar. Detta betyder i praktiken att de företagsstöd vi förordat och som nu är i Ely-centralen, kan efter att september-uppdateringen få stödbeslut i Hyrrä. Vi uppdaterar tidtabellen, då vi vet den exakta dagen. När ett beslut om företagsstöd gjorts i Hyrrä, kan man även lämna in ansökan om utbetalning till dessa stöd. På hösten öppnar även möjligheten till att göra ändringsbeslut i Hyrrä.

Läget med projektbeslut till Leader-projekt är följande:

Vi kommer att skicka projekten vidare till Ely-centralen i tidsordning, förutsatt dock att det inte finns kompletteringsbehov enligt vår checklista. Ely-centralen informerar om behandlingstider till projekt som är hos dem i behandling.

För projektsstödens del är beslutsfattandet igång och de projekt som har stödbeslut kan söka om utbetalning. För företagsstödens beslutstidtabell, se nyheten ovan. Om ni har frågor om behandlingstider för projekt och företagsstöd, hör av er med oss på Leader-kontoret.