Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Om användningen av Katso-koder

Om användningen av Katso-koder

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Vi vill påminna om att Katso-koderna går mi lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.

I praktiken betyder det att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här i länken.