Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Kommunikationsprojekt i gång

Kommunikationsprojekt i gång

I Egentliga Finland pågår ett kommunikationsprojekt för landsbygdsprogrammet. Projektet heter Haloo maaseutu. I projektet förverkligas kommunitationsåtgärder av olika slag, exempelvis artiklar och berättelser om föreningar och företag som fått stöd.

Projektets hemsidor

Projektets Facebooksidor