Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Ändring till reglerna om begagnade maskiners och anläggningars stödduglighet

Ändring till reglerna om begagnade maskiners och anläggningars stödduglighet

Den första april trädde i kraft en förändring till företagsstödsförordningen, som bl.a. gör det möjligt att inkludera begagnade maskiner och anläggningar i företagens investeringsstöd. Hittills har begagnade maskiner och anläggningar uteslutits från stöden.

Huvudregeln är fortfarande att stödet riktas till nya maskiner och anläggningar, men även begagnade maskiner och anläggningar kan vara stöddugliga, ifall villkoren i förordningen fylls.

Vi har uppdaterat infon om investeringsstöd på våra webbsidor.

Statsrådets notis och förändringarna i förordningen