Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Ansökningen öppen för Ungdoms-Leader

Ansökningen öppen för Ungdoms-Leader

Nu kan vi bevilja finansiering till projekt som unga förverkligar själva. Vi sätter också i gång med en inforunda till områdets högstadier inom de närmaste veckorna.

Mer information på de egna bloggsidorna för Ungdoms-Leader

Länk till själva ansökningsblanketten