Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Ett seminarium om turistvägar den 7.11. i Lovisa – rapport

Ett seminarium om turistvägar den 7.11. i Lovisa – rapport

 

Kungsvägen samlade seminarfolket till Lovisa

Slutseminariet den 7.11 på Kuggom traditionscenter där Kungsvägen -projektet var i fokus, blev ett mångsidigt evenemang för turistvägar och kulturrutter. Närmare 90 personer funderade på turistvägarnas utbud och service ur ett turistperspektiv.

-Härlig atmosfär i denhär värdefulla gamla byggnade, sade en seminariedeltagare som fungerar inom matturismen. Hen efterlängtade goda nätverk och samarbete. Av föreläsarna hade kändiskocken Pasi Kuronen samma budskap. Han vill också poängtera att byråkratin måste skalas av. Resurserna bör omfördelas så att producenten har tid att utveckla. Ministeriets närmatskoordinator Kirsi Viljanen tog emot budskapet.

Projektchef Susanna Markkola från Visit Finlands Culture Finland-program berättade via statistiken om turistvägarnas nya utmaningar. – Ännu finns det gamla utmaningar som bör åtgärdas och de nya lagändringarna hämtar mera med sig. Vi bör utveckla våra färdigheter att ta emot resenärer på olika sätt, bl.a. digitalt. Det beskrev Antti Huttunen noggrannare i sin taltur. Han har skapat retkipaikka.fi på några år till Finlands populäraste natursite.

Närmatsutbudet blev konkretiserat i det mångsidiga lunchbordet med östnyländska delikatesser. God mat och goda drycker är väsentliga för turister. Henrik Creutz från Malmgård redogjorde för turismen på Malmgård, en herrgård med många järn i elden. De historiska sammanhangen på Kungsvägen fick många att delta i arbetsgruppen som leddes av Torsti Salonen, Kungsvägen rf:s ordförande.

Under seminariets gång fick man också titta på en liten utställning som sammanställts på Kuggoms väggar av Hanna Hermansson. Hon hämtade med sig Kaj Dahls ursprungliga fotografier från Kungsvägen -boken som skrevs av K.J. Gardberg och utgavs på 1990-talet.

Arbetet på turistvägar tar inte slut. Produktifieringen är en fortlöpande process, vilket konstaterades i arbetsgruppen som leddes av Soila Palviainen. En långsiktig planering och ett målmedvetet arbete inbringar goda resultat och nöjda kunder.

Dagen avslutades med att lansera de nya hemsidorna för Kungsvägen, www.kuninkaantie.info/sv där tex. alla turismsidor i Kungsvägens kommuner finns färdigt länkade. Sidorna uppdateras på finska och svenska. Nya språkversioner tas i bruk i och med att sidorna får fotfäste och användare.

Mia Aitokari,
Kungsvägen officiella vandrare