Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Projektinfo den 5.12. i Åbo

Projektinfo den 5.12. i Åbo

Ely-centralen ordnar ett projektinfotillfälle i Åbo den 5.12. Tillfället är främst riktat för dem som redan har projekt på gång, men även nya projektsökande ärt välkomna med.

Infot går på finska denna gång. Men, vi är många svenskspråkiga på plats, så om man vill ställa frågor på svenska går det riktigt bra.

Det finns ännu platser lediga, då mötesrummet har bytts. På plats anvisas man fram till rätt mötesrum från Ely-centralens huvudingång.

Inbjudan och program