Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Projektinfon i maj

Projektinfon i maj

Ely-centralen ordnar två finskspråkiga projektinfotillfällen i maj i Åbo. Datumen är 22.5. ja 24.5. Mer information och anmälningsanvisningar här i länken.

Maj-infona är likartade med tillfället som ordnades i december, där många av våra projekt deltog och feedbacken var positiv. Så, om ni vill friska upp ert minne, eller inte kunde delta i december så anmäl er gärna. Det lovas ett digert paket om projektadministration, kommunikation och utbetalningsfrågor. Väcker det ens lite frågor hos er, så lönar det sig att delta.

Tillfället är alltså riktat till dem som redan sökt om projekt och fått beslut. Till ett tillfälle ryms ca. 20 personer, så anmäl er i tid.

Leader-gruppens personal (Emil och/eller Hanna) deltar också, ifall det deltar projekt som fått finansiering via oss. Meddela gärna i samband med anmälan, ifall ni vill ha material på svenska så kollar vi upp med arrangören om det går att fixa.