Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Vårmöte 2018

Vårmöte 2018

I samma båt – samassa veneessä rf. ry. kallar sina medlemmar till vårmöte i Kimito den 23.4.2018 kl. 17:00. Tillställningen börjar med kaffe och presentationer och själva mötet kör igång kl. 17:30.  Till medlemmarna skickas kallelsen per brev den 6.4.2018.

Möteskallelsen och -dokumenten i länkarna nedan:

Kallelse och föredragningslista

Verksamhetsberättelse

Bokslut och revisionsberättelse