Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Praktiska dataskyddsinstruktioner till projektaktörer och föreningens dataskyddsredogörelse

Praktiska dataskyddsinstruktioner till projektaktörer och föreningens dataskyddsredogörelse

Landsbygdsverket har publicerat en dataskyddsinstruktion till projektaktörer, länk till dokumentet här.

Vi har lagt till vår dataskyddsredogörelse till länkarna på framsidan. Dokumentet är även tillgängligt här.