Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Följande styrelsemöte den 6.6.2019

Följande styrelsemöte den 6.6.2019

Nästa styrelsemöte som behandlar projekt hålls torsdagen den 6.6.2019. För beredningen av nya projekt är det bra att veta att projekten gärna ska beredas i god tid. Om projekten är kompletta i Hyrrä inklusive de behövliga bilagorna till tisdagen den 21.5.2019 kl. 12:00, så hinner de med till nästa möte.

Våra finansieringsprinciper hittas på denna sida.

Projektansökningen är fortlöpande och ansökningssystemet är öppet utan avbrott. Angående projektplaneringen lönar det sig att vara i kontakt med oss på kansliet redan i idéstadiet, så kan vi gå noggrannare igenom om vad som det går att söka till och vad allt som ska vara bifogat till en ansökan.