Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Styrelsemöte 25.9

Styrelsemöte 25.9

Nästa styrelsemöte hålls 25.9.2019. På mötet behandlas ansökningar som är kompletta med bilagor i Hyrrä senast 10.9 kl. 12. Var gärna i kontakt med kansliet i god tid så vi kan hjälpa med ansökningsförfarandet. Obs! Hyrrä har serviceavbrott 6.-8.9.