Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Höstmöte tisdag 26.11.2019 kl. 17

Höstmöte tisdag 26.11.2019 kl. 17

I samma båt – samassa veneessä rf ry inbjuder till höstmöte den 26.11.2019 på Söderlångvik gård på Kimitoön.

Ärenden enligt stadgarna och ett övrigt i kallelsen nämnt ärende, d.v.s. val av styrgrupp för fiske-Leader för året 2020 (kolla föredragningslista). Verksamhetsplan och budget 2020 läggs på webbadressen www.sameboat.fi under ”aktuellt” vecka 46 och eftersänds på begäran.

Anmälningar till höstmötet senast 22.11.2019 till kansliet, 0400 718 913 eller minna.bostrom@sameboat.fi.

Höstmötet börjar kl. 17.00. Vi börjar mötet med kaffe och tilltugg.

Välkomna!

Styrelsen genom Minna Boström, verksamhetsledare

 Adress: Söderlångvik gård, Amos Andersonvägen 2, 25950 Dragsfjärd

Möteshandlingar:

HOSTMOTE_SYYSKOKOUS_2019

Budget_Budjetti_2020

Verksamhetsplan_2020