Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

SMILe – teemaprojekti, hae viimeistään 11.5

SMILe – teemaprojekti, hae viimeistään 11.5

SMILe: Pienet investoinnit elinvoimaiselle maaseudulle-teemahanke

 

Mitä teemahanke tarkoittaa?

Teemahanketta hallinnoi Leader I samma båt – Samassa veneessä, ja tukea myönnetään 2 000 -7 000 euron toimenpiteille (kokonaisbudjetti, tukiosuus 65%). Toimenpiteiden hakijoina voivat olla vain Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry: alueella (Kustavi, Kemiönsaari, Parainen) toimivat rekisteröityneet yhdistykset. Kukin yhdistys vastaa omasta toimenpiteestään ja sen raportoinnista, I samma båt – samassa veneessä rf ry vastaa raportoinnin ja maksuhakemusten tekemisestä Hyrrään.

 

Mihin myönnetään tukea ja kuinka paljon

Hankkeella tuetaan erityisesti asumista ja ympäristöä, sekä sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistäviä toimenpiteitä. Leader I samma båt – samassa veneessä rf ry haluaa tämän projektin avulla tukea kylien houkuttelevuutta, edistää yhteisöllisyyttä yhdistyksissä, ja antaa toivoa tulevaisuuteen tukemalla pieniä toimenpiteitä joilla voi parantaa omaa elinympäristöä. Toimenpiteiden ja toimintatapojen toivotaan olevan ympäristöystävällisiä ja ekologisesti kestäviä.

Toimenpiteille myönnetään 65 % tuki, ja omarahoitusosuus (35%) voi koostua joko yksityisestä rahasta ja talkootyöstä, tai kokonaisuudessaan talkootyöstä. Toimenpiteen kohteen tulee olla hakijan omistuksessa tai siitä tulee olla vähintään 10 vuoden vuokrasopimus.

Huom! Hakija maksaa aina koko  hankinnan itse ensin, ja hakee maksua kun toteutus on valmis.

 

Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet

Investoinnit voivat olla asumista ja ympäristöä, sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistäviä toimenpiteitä, kuten esim.:

  • yleshyödyllisten tilojen kunnostusta, tai pieniä lämmitykseen liittyviä hankintoja (esim. ilmalämpöpumppu), digivarusteet, tai muu tarpeellinen kalusto 
  • kalusto tai rakenteet jotka tukevat tapahtumien järjestelyä
  • toimenpiteet jotka edistävä yleishyödyllisten tilojen esteettömyttä ja turvallisuutta (esim. rampit, valaistus) 
  • sydänsiskurit jotka laitetaan esim. kylätalojen yhteyteen tai muihin yleishyödyllisiin tiloihin 
  • toimenpiteisiin jotka parantavat esim. leikkipuistojen ja rantojen tasoa, tai kehittävät luontopolkuja ja niihin liittyvää infrastruktuuria
  • muita investointeja jotka ovat projektin tavoitteiden mukaisia 

 

Teemahankkeessa tuetaan yleishyödyllisiä investointihankkeita jotka eivät vaadi rakennus- tai ympäristölupaa. Toimenpideluvat tai mahdolliset maanomistajien tai naapureiden suostumukset tai sopimukset on oltava jo hankkeen hakuvaiheessa.

Hankkeessa ei voida tukea kunnallisia palveluita kuin esim koulun pihoja tai kunnan leikkipaikkoja.

Toimenpiteiden valintamenettely

Leader I samma båt – samaassa veneessä rf ry valitsee hallituksen kokouksessa teemahankkeessa toteutettavat toimenpiteet. Valinta suoritetaan hallituksen kokouksessa hakuajan päätyttyä. Valituiksi tulevat parhaiten valintakriteerit ja muut ehdot täyttävät toimenpiteet. Valintakriteereinä käytetään yhdistyksen omia valintakriteereitä, lisäyksellä että uudet hakijat (eivät hakeneet ohjelmakaudella 2014-2020), sekä lapsille- ja nuorille kohdistuvat hankkeet saavat kaksi lisäpistettä.

Hakuohjeet ja aikataulu