Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

SMILe temaprojektet har startat

SMILe temaprojektet har startat

Under våren 2020 lediganslog vi vårt första temaprojekt, SMILe (Små investeringar för en levande landsbygd), där föreningar kunde söka stöd för små investeringar. I SMILe kunde föreningar söka 2000-7000€ stora projekt (varav 65% stöd) för olika typer av investeringar som stöder landsbygdens utveckling.

Pga koronaläget, drog behandlingen av vår ansökan ut på tiden, men i september fick vi äntligen godkänt beslut. Nu kan de valda föreningarna sätta igång med sina investeringar, projektet fortsätter fram till oktober 2021.

 

 

Följande föreningar har beviljats stöd via SMILe:

Paraisten taidekerho Pictura ry (digiutrustning)

Brunskärs byalag rf (utveckling av hamnområde)

Pargas svenska pensionärer rf (bildskärm)

Kirjais-och sommaröbygdens utveckling rf (naturstig)

Strömma-Dahlby kyläyhdistys ry (gräsklippare)

Korpo kulturgille rf (ljudutrustning)

Vänö vänner rf (luftvärmepump)

Jurmo byalag rf (renovering av väntstuga)

Pargas 4H rf (IT-utrustning)