Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Yhdistysbarometri 2021-2022

Yhdistysbarometri 2021-2022

I samma båt – samassa veneessä rf ry on käynnistänyt oman hankkeen missä selvitämme alueemme yhdistystoimintaa. Kartoitamme mitä yhdistyksiä alueelta löytyy, ja teemme yhdistyksille kyselyn koskien toimintaa ja tulevaisuudenvisioita. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta Leader-rahoituksesta, sekä selvittää yhdistysten roolia ja mahdollisuuksia alueensa kehittäjinä.

Hankkeen rahoittajina on Maaseuturahaston Leaderrahoitus sekä Svenska kulturfonden.