Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Aktuellt

Höstmöte 30.11.2021

15.11.2021 - Aktualiteter

I samma båt – Samassa veneessä rf ry:s höstmöte hålls i Kasnäs badhotell på Kimitoön tisdagen den 30.11.2021 kl. 17:30. Medlemmarna får kallelse och nyhetsbrev per post. Möteshandlingar

Läs mer

Pargas branddepå strålar i Lux Archipelago

09.11.2021 - Aktualiteter, Projektexempel

Brandkårshuset som byggdes 1907 invid Pargas kyrka hann falla i glömska i årtionden. Nu har byggnaden återfått sin glans i en Leaderstödd renovering och utgör ett av objekten som visas

Läs mer

Hur söker jag Hyrrärättigheter i Suomi.fi tjänsten?

22.10.2021 - Aktualiteter

Här hittar ni en instruktionsvideo på hur föreningar söker rättigheter till ansökningsprogrammet Hyrrä  i Suomi.fi tjänsten:

Före man kan ansöka om Hyrrärättigheter behöver föreningen

Läs mer

Över 200 Leaderprojekt i sydvästra Finland har gett positiva miljöeffekter

21.10.2021 - Aktualiteter

Sedan år 2014 har 187 allmännyttiga Leaderprojekt och 31 Leaderstödda företagsprojekt med goda effekter på miljön genomförts i sydvästra Finland. Även om Leaderprojekt främst siktar

Läs mer

Leaderstöd gav Björkboda träsk på Kimitoön en ny simstrand

28.09.2021 - Aktualiteter, Projektexempel

Nivelax nya simstrand har anlagts vid Björkboda träsk. Det är Västanfjärds byaförening som ansvarar för Leaderprojektet som finansierats av föreningen I samma båt – Samassa veneessä.

Läs mer

Det behövs mera finansiering för att landsbygdsutveckling på gräsrotsnivå!

27.09.2021 - Aktualiteter

DEBATTARTIKEL

Finland får stöd ur

Läs mer

Förtjänst istället för förfång! Vass är en råvara med framtid

22.09.2021 - Aktualiteter, Projektexempel

Projektet för avlägsnande

Läs mer
Aktuellt