Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Aktuellt

RESULTAT – Utvärdering av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet

05.07.2021 - Aktualiteter

Vi fick 37 svar på den öppna enkäten om Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet. Majoriteten av respondenterna var kommersiella fiskare (16 st). Antalet respondenter

Läs mer

Kommentera sammanfattningen av fiskeribranschens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i Skärgårdshavet

01.07.2021 - Aktualiteter

Vi fick 33 svar på fiskerinäringens och fisketurismens öppna SWOT-enkät i Skärgårdshavet! Svaren innehöll sammanlagt imponerande 267 kommentarer om branschens styrkor, svagheter, möjligheter

Läs mer

Svara på enkäten – Utvärdering av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet

10.06.2021 - Aktualiteter

Vi genomför för närvarande en utvärdering av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet under programperioden 2014-2020. Med denna enkät samlar vi in feedback från aktionsgruppens mål- och

Läs mer

Personalens semestrar

08.06.2021 - Aktualiteter

Minna 14.6-4.7, 12-23.7

Hanna 1-30.7

Maria 12.7-20.8

Läs mer

Ost och glass från egen getmjölk!

11.05.2021 - Aktualiteter, Projektexempel

Nu är det hektiska tider i Jumon Juustola. Årets killingar behöver mindre och mindre mjölk, vilket betyder att det finns tillräckligt med mjölk också för mejeriet. De gamla favoriter och

Läs mer

Har du en projektidé angående fisk?

29.04.2021 - Aktualiteter

Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp finansierar allmännyttiga utvecklings- och investeringsprojekt, som bidrar till att målsättningarna i Skärgårdshavets fiskeristrategi förverkligas.

Läs mer

Föreningsbarometern 2021-2022

26.04.2021 - Aktualiteter

I samma båt – samassa veneessä rf ry har startat ett eget projekt där vi utreder områdets föreningsverksamhet. Vi kartlägger vilka typer av föreningar som hittas i området, och gör en

Läs mer
Aktuellt