Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Höstens projektbehandling

13.09.2021 - Aktualiteter

Vi behandlar projekt nästa gång i slutet av november. Då kan vi också börja göra reserveringar från nästa års kvot. Detta års finansiering är nästan slut, man behöver alltså vänta på

Läs mer

Rullskidbanan i Pargas erbjuder fart, men inte farliga situationer!

30.08.2021 - Aktualiteter, Projektexempel

Leader I samma båt – Samassa veneessä rf ry beviljade stöd för byggandet av en ny rullskidbanan i Pargas. I somras har banan varit i stor användning, och de första nationella rullskridskoåkningstävlingarna

Läs mer

RESULTAT – Utvärdering av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet

05.07.2021 - Aktualiteter

Vi fick 37 svar på den öppna enkäten om Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet. Majoriteten av respondenterna var kommersiella fiskare (16 st). Antalet respondenter

Läs mer

Kommentera sammanfattningen av fiskeribranschens styrkor, svagheter, möjligheter och hot i Skärgårdshavet

01.07.2021 - Aktualiteter

Vi fick 33 svar på fiskerinäringens och fisketurismens öppna SWOT-enkät i Skärgårdshavet! Svaren innehöll sammanlagt imponerande 267 kommentarer om branschens styrkor, svagheter, möjligheter

Läs mer

Svara på enkäten – Utvärdering av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet

10.06.2021 - Aktualiteter

Vi genomför för närvarande en utvärdering av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupps verksamhet under programperioden 2014-2020. Med denna enkät samlar vi in feedback från aktionsgruppens mål- och

Läs mer

Personalens semestrar

08.06.2021 - Aktualiteter

Minna 14.6-4.7, 12-23.7

Hanna 1-30.7

Maria 12.7-20.8

Läs mer
Aktuellt