Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

För företag

Stödtyperna som kan beviljas till företag och förutsättningarna för stöd hittas i denna meny uppspaltat i undersidor med beskrivande tema.

Företagsstöd grundar sig på att stöd kan beviljas för grundande av ett nytt företag eller för utvidgning eller väsentlig ändring av ett verksamt företag. Stöd kan också beviljas för åtgärder som stärker företagets verksamhetsbetingelser.

Således riktas stöden till utvecklingsåtgärder i start-, utvidgnings- och ändringsfaser. Företagsstöd beviljas inte till att täcka kostnader för löpande affärsverksamhet. Företagsstöden riktas till åtgärder som har en positiv inverkan på företagets tillväxt, skapande av nya arbetsplatser och för affärsverksamhetens lönsamhet.

Stöd som beviljas företag bygger således på olika förutsättningar och olika regler i lagstiftningen än de allmännyttiga projekten, även om bägge former stöds från samma landsbygdsprogram.