Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Hur gör jag ansökan om utbetalning?

Utbetalningsansökningarna lämnas in till behandling hos ELY-centralen via Hyrrä-webbtjänsten. För att kunna öppna samt skicka in en utbetalningsansökan i Hyrrä, krävs att stödbeslutet finns inmatat i Hyrrä. Länk till Hyrrä.

I samma båt – samassa veneessä anställda hjälper till med att fylla i ansökan och med de behövliga bilagorna. Man kan komma och göra ansökan om utbetalning till I samma båt – samassa veneessä kontor. För detta ändamål har reserverats en kunddator samt skanner (alla bilagor till ansökan levereras i elektronisk form, som pdf-bilagor).

 

Till företagsstödens utbetalningsansökningar krävs som bilagor följande: till åtgärden hörande betal- och utgiftsverifikaten, utdrag ur huvudboken och övriga utredningar som hör till förverkligandet, kostnaderna och finansieringen. Detta är i likhet med de bilagor som krävs till utbetalningarna av projektstöd. Men, för företagsstödens del bör man komma ihåg att många av de bilagor som behövs för utbetalningar av projektstöd inte är relevanta för företagsstöden.

En noggrannare anvisning över vad allt som behövs som bilagor finns även i stödbeslutet för företagsstödet samt i Landsbygdsverkets föreskrift.