Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Vem kan söka företagsstöd?

Företagsstöd kan sökas av mikroföretag som befinner sig på I samma båt – samassa veneessä verksamhetsområde.

Leader-företagsstöd är menat till företag som sysselsätter under 10 personer och vars omsättning eller slutsumma i balansen är högst 2M€. Företag som är större än mikroföretag kan vara direkt i kontakt med områdets ELY-central. Sökande bör ha fyllt 18 år då stödet söks. Företagsformen har inte begränsats. Företaget bör ha förutsättningar för fortlöpande lönsam verksamhet och tillräcklig yrkeskunskap. Den verksamhet som stöds bör kunna försörja åtminstone till företagare eller en arbetstagare i företaget.

Lantgårdar kan söka företagsstöd för att utveckla verksamhet utanför jord- och skogsbrukssektorn. Vissa branscher är helt och hållet uteslutna från Landsbygdsprogrammets stöd, såsom transport, maskinentreprenad, detaljhandel och produktion av energitorv. Mer uppgifter i: Statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden.