Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

För projektstöd

Stödtyperna som kan beviljas till samfundssökande och förutsättningarna för stöd hittas i denna meny uppspaltat i undersidor med beskrivande tema.

Stöd som beviljas samfund bygger på att stödsökande gör en från sin normala verksamhet fristående projektplan och en därtill hörande kostnadskalkyl, för vilken stöd söks.

Projektstöd kan enbart beviljas för åtgärder, där projektets resultat kan allmänt tillgodogöras. Den nytta/nyttighet som projektet skapar ska således kunna nyttjas av en större grupp, än av på förhand definierade enstaka fastigheter, företag eller privatpersoner.

Stöd som beviljas samfund bygger således på olika förutsättningar och olika regler i lagstiftningen än stöd som beviljas företag, även om bägge former stöds från samma landsbygdsprogram.