Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Kostnadsmodeller

Till kostnadsmodell i projektet kan någon av följande modeller väljas:

  1. Baserat på förverkligade kostnader
  2. Flat rate 24 % / 15 %
  3. Engångsersättning (inte i bruk, vi informerar då engångsersättningsmodellen kan tillämpas)

Kostnadsmodellen som bygger på förverkligade kostnader betyder att alla projektets kostnader ska redovisas genom verifikatutdrag som baserar sig på bokföringen. I flat rate- modellen kan man räkna projektets s.k. indirekta kostander genom ett procentbelopp av projektets lönekostnader. I modellen med engångsersättning söker man om utbetalning enbart utgående från resultat som nåtts och åtgärder som genomförts. Projeketets kostandsmodell väljs alltid tillsammans med I samma båt – samassa veneessä personal, som kan ger noggrannare information om innebörden av dessa alternativ.