Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Hur kommunicerar jag om projektet?

Allmänna riktlinjer för kommunikation om projektet och dess åtgärder

Av projekten förväntas öppenhet och att resultaten i projektverksamheten kommuniceras. Det är i regel bra att kommunicera till allmänheten om projektet i flera faser; åtminstone då projektet påbörjas och då det tar slut. Under projekttiden lönar det sig dessutom att ge ut pressmeddelanden om vad projektet åstadkommit.

Då man är i kontakt med media är det mest centrala att man kommunicerar om projektets innehåll. Att sökande använder sina egna infokanaler till att kommunicera om projektet är även önskvärt. Därutöver är det bra att öppna upp att det handlar om ett Leader-projekt och att som delfinansiär i projektet fungerar Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä.

Landsbygdsverket har publicerat praktiska dataskyddsinstruktioner till projektaktörer, länk till dokumentet här.

Projektets kommunikationsanvisningar och länkar till logotyper som behövs

I alla publikationer (reklam, broschyrer, elektroniska publikationer såsom webbsidor, samt i audiovisuellt material), som berör och har finansierats genom Landsbygdsprogrammet ska man inkludera följande saker:

  • Logotypen för EU:s landsbygdsfond

lippu_ja_tunnuslause_svenska (1)

Logotypen för EU:s landsbygdsfond  i jpg-format ovan.

  • Leader-logotypen

logoleader2

Leader-logotypen i jpg-format ovan.

  • Information om vilken part som ansvarar om sakinnehållet i publikationen

Det är även önskvärt att använda sig av I samma båt – samassa veneessä logotyp och/eller hänvisa till Leader-gruppen i texten. Utöver det  ska man i texten hänvisa till den ELY-central på vars område projektet förverkligas.

Exempelvis såhär: ”Projektet finansieras via Programmet för utvecklingen av landsbygden i Fastlandsfinland 2014-2020. Finansieringen är sökt via Leader-gruppen I samma båt – samassa veneessä och projektet förverkligas inom området för Egentliga Finlands ELY-central.”

De logotyper och texter som nämner om finansieringen ska placeras i tryckprodukten på ett ändamålsenligt och stilanpassat sätt. Till exempel kan man i små tidningsannonser enbart använda sig av logotyperna, i större publikationer kan man placera sakinnehållet på ett passligt ställe kring den övriga texten och logotyperna exempelvis på titelsidan.

Det bör även påpekas att det finns svartvita versioner av logotyperna som ska användas då man har svartvitt tryck.

Länk till logotyper för EU:s landsbygdsfond (olika storlekar, filformat och språkversioner)

Länk till Leader-logotyper (olika filformat och storlekar)

För stödmottagare finns även kommunikationsanvisningar på landsbygdsnätverketsservice sidor. Vi levererar till våra projekt och företagsstöd de affischer och skyltar som landsbygdsprogrammet kräver, så sökande behöver inte själv ansvara för att printa ut/beställa dem. Tuensaajalle löytyy myös viestintäohjeita maaseutuverkostopalveluiden sivuilta.

Länk till stödmottagarens kommunikationsanvisningar