Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Hur söker jag projektstöd?

Till Hyrrä loggar man in genom att använda bankkoder, mobil ID eller ett chipförsett ID-kort (HST-kort). Organisationen ska befullmäktiga personen tillräckliga rättigheter innan man loggar in på Hyrrä. Befullmäktigande görs via Skatteverkets Katso-tjänst. Organisationen bör ha ett FO-nummer, för att kunna få en gratis Katso-kod.

Läs mer om Hyrrä och Katso-koden:

Hyrrä-tjänsten:  https://www.ruokavirasto.fi/sv/om-oss/tjanster/elektroniska-tjanster/hyrra/

Katso-tjänsten https://yritys.tunnistus.fi/

Minneslista över nödvändiga bilagor

  • Sökandes ekonomiska uppgifter
  • Sökandes beskattningsuppgifter (te.x. en skärmdump från YTJ-registret där det framkommer vilka skatteregister sökande hör till)
  • Föreningens stadgar eller annan förvaltningsstadga
  • Plan på talkoarbete
  • Beslut om att söka stöd (tex. utdrag ur styrelseprotokoll)
  • Övriga bilagor som stöder ansökan och därtill hörande planer

Till en plan som gäller byggande ska fogas följande tillräckligt detaljerade handlingar:

1) huvudritningar,

2) särskilda planer som är av betydelse för bedömningen av de godtagbara kostnaderna för projektet, (såsom vatten, avlopp, värme, ventilation, luftkonditionering, automation)

3) en byggnadsbeskrivning  och

4) ett kostnadsförslag eller en kostnadskalkyl som grundar sig på byggnadsbeskrivningen.

Fastän projektet inte skulle kräva en lovprocess, behövs ritningar, byggbeskrivning och en specificerad kostnadskalkyl alltid med i en stödansökan.

Var gärna i kontakt med oss på Leader-kontoret så går vi igenom ansökningsspecifikt vilka bilagor som krävs.