Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

När kan jag påbörja ett projekt?

Sökande kan påbörja ett projekt på egen risk efter att sökande fått via Hyrrä ett meddelande om att projektet har blivit anhängigt. Vi rekommenderar dock att påbörja projektet först efter I samma båt – samassa veneessä styrelsebeslut och projektbeslut från ELY-centralen.