Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Till vad kan jag få stöd och hur mycket?

Genom projektverksamhet gör man alltid något nytt eller förbättrar existerande verksamhet. Av nya projekt förutsätter man därmed någonslags innovativitet eller nyhetsvärde. Ett projekt kan aldrig vara sådan verksamhet som sökande skulle genomföra i sin normala verksamhet; ett projekt ska möjliggöra något extra. Leader-grupperna kan som allmännyttiga projekt finansiera åtgärder, där möjligast många aktörer och invånare på området blir nyttotagare. Stöd beviljas inte till verksamhet som hör offentliga samfunds lagstadgade och obligatoriska uppgifter.

Stöd beviljas i första hand till de projekt som mest effektivt främjar I samma båt – samassa veneessä lokala utvecklingsstrategi. Val av projekt styrs även av de valkriterier som styrelsen för I samma båt – samassa veneessä fastställt och som är uppdelade i valbarhets- samt poängsättningskriterier. Om bruket av valkriterier finns mer information på sidan om valkriterier.

I samma båt – samassa veneessä kan finansiera projekt, där det offentliga stödets andel är minst 5000 euro och högst 180 000 euro. Undantag är Leader-gruppernas egna temaprojekt, där det går att finansiera åtgärder som underskrider 5000 euro.

Projektets stödprocent bedöms alltid skilt för varje projekt och beslutet fattas av I samma båt – samassa veneessä styrelse. Stödets andel kan i investeringsprojekt vara högst 75% av kostnaderna och i utvecklingsprojekt högst 100% av kostanderna. I länkarna nedan hittar du information om de olika projekttyperna:

Allmännyttigt investeringsprojekt

Allmännyttigt utvecklingsprojekt

Utbildnings- och informationsförmedlingsprojekt

Samarbetsprojekt