Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Vem kan söka stöd?

Som sökande för ett allmännyttigt projekt kan vara till exempel:

  • registrerad förening
  • samfund, organisation eller stiftelse
  • läroinrättning
  • församling eller annat andligt samfund
  • företagarförening eller -ring
  • kommun eller samkommun

Privaträttsliga samfund kan vara stödmottagare, ifall deras huvudsakliga verksamhet inte är ekonomisk verksamhet eller att verksamheten inte eftersträvar vinst.