Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Föreningen

I samma båt – samassa veneessä rf ry är en ideell och allmännyttig förening, vars verksamhetsomårde är Gustavs, Kimitoön och Pargas. Föreningen strävar efter att uppmuntra invånarna till samarbete för att utveckla sitt område. Föreningen är tvåspråkig.

På verksamhetsområdet gör föreningen samarbete på bred bas samt deltar i förverkligandet av landsbygdsprogrammet samt andra nationella och internationella utvecklingsprogram.

Till medlem i föreningen kan antas alla som är intresserade av utvecklingen av sitt område och vill vara med och påverka framtiden för sitt egna område.

Föreningen valdes den 21.1.2015 till en av Finlands Leader-grupper, som finansieras via Programmet för utvecklingen av landbygden i Fastlandsfinland åren 2014-2020. Detta är fjärde programperioden för föreningen som Leader-grupp. I hela Finland fungerar 54 Leader-grupper enligt samma principer.

Kom med och påverka!

Läs mer:

Styrelsen

I samma båt – samassa veneessä rf ry:n stadgar

Verksamhetsområde