Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Projektets ekonomi

Projektstödet betalas ut i efterskott enligt den kostnadsmodell som valts då man sökt projektet (frånsett nyetableringsstöd). Sökanden måste vara beredd på en tillräcklig mellanfinansiering. Sökanden ska även klargöra i ansökningsskedet hur projektets privatandel kommer att samlas in. Sökanden besluter i ansökningsskedet om hur utbetalning kommer att sökas: baserat på förverkligade kostnader, engångsersättning, eller söks de indirekta kostnaderna enligt ett procentbelopp på 15% eller 24% ersättning.

Projektets ansökan om utbetalning lämnas in i Hyrrä och ELY-centralen fattar beslut om utbetalning utgående från ansökan. Sökanden ska vara i kontakt med Leader-gruppen innan man skickar in sin ansökan om utbetalning.

Läs mer om att upprätta en ansökan om utbetalning i länkarna under rubrikerna För föreningar/samfund och För företag.