Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

FAQ

Härifrån kan du läsa svaren till de mest allmänna frågor som ställs oss. Om du inte hittar svaret här, kan du vara i kontakt med oss eller komma på besök.

Hur söker jag stöd?

Svar

Det säkraste sättet är att direkt vara i kontakt med Leader I samma båt - samassa veneessä rf:s personal och presentera oss din idé. Vi diksuterar med dig om hur du kan förädla din idé och ger råd i hur du kan gå vidare. Den egentliga stödansökan lämnar man in i Hyrrä-verktyget. Vi ger givetvis också råd i användningen av Hyrrä.

Jag har en idé. Vem ska jag vara i kontakt med?

Svar

Du kan vara i kontakt med vem som helst i Leader I samma båt - samassa veneessä rf:s personal antingen via telefon, epost eller komma på besök till vårt kontor. Kontaktuppgifter hittar du här

Hur mycket kan man få i stöd?

Svar

Stödets andel varierar från fall till fall beroende på projektform och vart stödet riktas. Till projekten behöver man alltid egenfinansiering med. Projektalternativen är presenterade under rubriken För föreningar/samfund (allmännyttiga projekt) och Företag (företagsspecifika stöd). Var i kontakt med oss så ger vi noggrannare råd. 

Varför går ansökan även till ELY-centralens behandling?

Svar

Styrelsen använder sig av en ändamålsenlighetsprövning utgående från hur man vill fördela projektmedel som finns till för förverkligande av strategin. Föreningen är inte en myndighet, så den kan inte fatta myndighetsbeslut. ELY-centralen ser till projektets laglighet och fattar ett myndighetsbeslut till projektet. Detta möjliggör att vi kan aktivt vara med och ge råd samt stöda våra kunder från idéstadiet till förverkligande av projektet.

När kan man påbörja projektet?

Svar

Projektet kan påbörjas på egen risk då du lämnat in ansökan i Hyrrä och fått ett meddelande om att projektet blivit anhängigt. Meddelandet kommer vanligen inom 1-2 dygn. Vanligen påbörjas projektet efter att vår styrelse har fattat beslut, för då är det sannolikt att stödet beviljas. Säkrast är dock att påbörja projektet först efter att ELY-centralen fattat myndighetsbeslut om projektet.

Vad stöds inte?

Stöden riktas till projekten utgående från de principer som är nedtecknade i den lokala strategin. 

Stöd beviljas inte till sådan verksamhet som hör till de lagstadgade uppgifterna för ett offentligrättsligt samfund.

Följande investeringar är uteslutna ur företagsstöden: 

  1. Anskaffning av traktorer
  2. Investeringar inom transportområdet
  3. Anskaffning av mångfunktionella avverkningsmaskiner eller lastbärande skogstraktorer
  4. Ersättande av en maskin eller anordning som är i bruk med en ny, förutom när modern teknik eller helt ny teknik tas i bruk eller verksamheten utvidgas avsevärt
  5. Investeringar i anknytning till produktion av torv som är avsedd för energianvändning
  6. Förvärv av aktier eller andelar i ett annat företag, förvärv av ett annat företags affärsverksamhet eller åtgärder som syftar till att finansiera ägarbyte i ett företag; stöd kan dock beviljas för förvärv av sådana aktier i ett fastighetsaktiebolag som ger rätt till besittning   av en lokal som används i företagsverksamhet som enligt lagen om landsbygdsutveckling är stödberättigande,
  7. Förvärv av en fastighet eller byggnader hos ett offentligt samfund, om inte föremålet för förvärvet har varit till salu offentligt i minst två månader för att gängse pris ska kunna klarläggas eller om inte anskaffningspriset för det baserar sig på en uppskattning av gängse pris som minst två av säljaren oberoende bedömare har gjort.

Hur kan jag bli medlem?

Svar

Medlem kan du enklast bli genom att fylla i medlemsansökningsblanketten som finns på nätet.