Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Vad är ett projekt?

När du börjar planera ett projekt, så ta kontakt med I samma båt – samassa veneessä kontor. Vi går tillsammans igenom att din idé passar in i vår utvecklingsstrategi Skärgården – Aktivt välmående och går igenom de för projektplaneringen väsetliga detaljerna. På detta vis undviker du att göra onödigt arbete. Projekt kan lämnas in hos I samma båt – samassa veneessä när som helst under året, i.o.m. att vi tillämpar principen om fortlöpande ansökningstid.

Hos oss hjälper vi till i att får din idé föräldlad till en projektplan. Planen fungerar både som en arbetsplan för projektet och som grund i styrelsens beslutsfattande. I fortsättningen är projektplanen manuskriptet för projektets förverkligande och därför är det viktigt att arbetet med att omforma idén till plan görs med omsorg.

Ett bra projekt har alltid ett klart behov och nyttan tillfaller möjligast många. Genom detta kommer man till verkningar som syns långt efter att projekttiden tagit slut. En grundläggande regel är att projektet borde åstadkomma kontinuitet eller bestående verkningar som syns även efter att projekttiden tagit slut.

I samma båt – samassa veneessä personalen hjälper projektsökande allt från skissande av projektplan till upprättande av slutrapport. Du kan vända dig till oss i vilket som helst ärende som berör projektet.

Du kan påbörja projektet på egen risk då ansökan blivit inmatad i Hyrrä-systemet och ett meddelande från Hyrrä-systemet har kommit som säger att projektet är anhängigt.   Först kommer projektet att behandlas av I samma båt – samassa veneessä arbetsgrupp, som även kan begära kompletteringar eller preciseringar. Efter detta tar I samma båt – samassa veneessä styrelse och granskar projektets ändamålsenlighet utgående från utvecklingsstrategin Skärgården – Aktivt välmående och dess valkriterier. Styrelsebeslutet med motiveringar skickas till Egentliga Finlands ELY-central, vars beslut kan avvika från I samma båt – samassa veneessä styrelsens beslut endast med laglighetsmotiv. Även om projektet kan påbörjas redan då det blivit anhängigt, uppmuntrar vi inte att påbörja projektet innan ELY-centralens egentliga stödbeslut.

Projekt/stödbeslutet får du från Egentliga Finlands ELY-central elektroniskt via Hyrrä-tjänsten (se Hyrrä). Stödbeslutet ska läsas noggrannt igenom, för att beslutet kan avvika från de åtgärder och kostnader du urprungligen sökt om, även beslutsvillkoren ska man ta och bekanta sig med. Projektbeslutsdokumenten och och ansökan gås ännu igenom med I samma båt – samassa veneessä personalen i en startpalaver. När du förverkligar projektet får du handledning i bl.a.hur man upprättar en ansökan om utbetalning. Var beredd på noggrann bokföring: kontoutdrag, verifikat, resekostnader, arbetsavtal, arbetstidsuppföljning m.m. ska vara noggrannt dokumenterade. När projektet är slut gör man slutrapport och söker om sista utbetalning. För programperioden 2014-2020 har man tagit i bruk ett elektroniskt ansökningssystem, Hyrrä.

Hyrrä-systemet fungerar så att den kräver en s.k. Katso-kod och att Katso-koden är befullmäktigad till Hyrrä-systemet. Anvisning om hur man aktiverar Katso-koden för Hyrrä-bruk finns i denna länk.

Noggrannare instruktioner om Katso-koder, att skapa och befullmäktiga underkoder, samt om de olika Hyrrä-rättigheterna finns på Landsbygdsverkets sidor här. I den högra balken på sidan finns anvisningar.