Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Hankkeiden rahoitusperiaatteet

Kalatalouden toimintaryhmän ohjausryhmä päättää tukitason hankekohtaisen arvioinnin perusteella ottaen huomioon käytettävissä olevan rahoituskehyksen.

Maksimitukitasot ovat pääsääntöisesti seuraavat:

yleishyödyllisissä investoinneissa korkeintaan 80%

yleishyödyllisissä kehittämishankkeissa

  • Julkinen tai kollektiivinen tuensaaja korkeintaan 100 %
  • Yksityinen tuensaaja korkeintaan 60 %

(Esim. kalatalousalan järjestöt ovat kollektiivisia tuensaajia. Tapauskohtaisesti kollektiivisena tuensaajana voidaan pitää myös yrityksistä tai ammatinharjoittajista koostuvaa ryhmää, joka yhteisvastuullisesti toteuttaa hankkeen)

Suuremmissa hankkeissa tukitaso voi harkinnan mukaan olla alempi.

Hankekohtainen tuki voi pääsääntöisesti olla korkeintaan 30 000 €.

Hankkeelle vastikkeetta tehty työ tai sille vastikkeetta annettu tuotantopanoksen luovutus voidaan hyväksyä osaksi hankkeen yksityistä rahoitusta.

Kalatalouden toimintaryhmät eivät saa myöntää rahoitusta yksityisille investoinneille toimintakaudella 2014 – 2020. Yksityiset investoinnit rahoitetaan Euroopan meri- ja kalatalousrahaston muista toimenpiteistä, ja tukea haetaan suoraan ELY-keskuksesta (Hyrrän kautta).

________________________________________________________________________________

Toimintaryhmälle on myönnetty ohjeellisesti 1 milj. euron julkisen rahoituksen kehys Euroopan Meri- ja kalatalousrahastosta vuosille 2015 – 2020. Tästä 90 % tulee EU:lta ja valtiolta ja 10 % alueen kunnilta.

Strategiaa laadittaessa tavoitteena oli, että rahoituksesta 65 % olisi julkista ja 35 % yksityistä rahaa. Yksityinen rahoitusosuus tulee kuitenkin jäämään tavoitetta pienemmäksi, koska MMM:ltä myöhemmin tulleen linjauksen mukaan toimintaryhmät eivät voi rahoittaa yksityisiä investointeja.

Yksityinen rahoitus voi koostua myös luontoissuorituksesta.