Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Mikä on hanke?

 Kun ryhdyt suunnittelemaan hanketta, ota yhteyttä I samma båt – samassa veneessä toimistoon. Varmistetaan yhteistuumin ideasi soveltuvuus Saaristo – Aktiivista hyvinvointia -kehittämisstrategiaan ja käydään läpi hankkeen valmistelun kannalta tarpeelliset asiat. Näin vältyt turhan työn tekemiseltä. Hakemuksia voi jättää I samma båt- samassa veneessä- ryhmään mihin aikaan vuodesta hyvänsä, koska käytössä on ns. jatkuvan haun -periaate.

Meillä ideasi jalostetaan yhteistyössä hankesuunnitelmaksi. Se on paitsi oma työsuunnitelmasi myös pohja I samma båt – samassa veneessä hallituksessa tehtävälle päätökselle. Jatkossa hankesuunnitelmasi on hankkeen toteutuksen käsikirjoitus ja siksi ideasi muotoilu suunnitelmaksi kannattaa tehdä huolella.

Hyvällä hankkeella on aina selkeä tarve ja se hyödyttää mahdollisimman monia. Sillä päästään vaikutuksiin, jotka näkyvät vielä pitkään hankkeen jo päätyttyä. Pääsääntönä onkin, että hankkeella tulisi olla jatkuvuutta tai pysyviä vaikutuksia toteutusajan päättymisen jälkeenkin.

I samma båt – samassa veneessä henkilökunta avustaa hankehakijoita aina hankesuunnitelman tekemisestä loppuraportin laatimiseen saakka. Voit kääntyä puoleemme missä tahansa hankkeeseen liittyvässä asiassa.

Voit aloittaa hankkeesi omalla riskilläsi, kun hankehakemus on tallennettu Hyrrä-järjestelmään ja sieltä on tullut vireilletuloilmoitus. Ensin hakemustasi arvioi I samma båt – samassa veneessä hanketyöryhmä, ja se voi pyytää siihen täydennyksiä ja selvityksiä. Tämän jälkeen I samma båt – samassa veneessä hallitus tarkastelee hankkeen tarkoituksenmukaisuutta Saaristo – Aktiivista Hyvinvointia -kehittämisstrategian ja asetettujen valintakriteerien perusteella. Hallituksen päätös perusteluineen lähetetään Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, joka voi poiketa I samma båt – samassa veneessä hallituksen päätöksestä vain, jos se ei ole lakien ja asetusten mukainen. Vaikka hankkeen voi käynnistää jo vireilletulon vaiheessa, ei aloittamista suositella ennen ELY-keskuksen varsinaista tukipäätöstä.

 

Hanke- eli tukipäätöksen saat Varsinais-Suomen ELY-keskukselta sähköisesti Hyrrä-palvelun kautta (ks. Hyrrä). Tukipäätös tulee lukea huolella läpi, sillä päätös saattaa poiketa hakemuksestasi toimenpiteiden tai kustannusten osalta, myös päätöksen ehtoihin tulee tutustua. Tukipäätösasiakirjat ja hankehakemus käydään vielä yhdessä läpi I samma båt – samassa veneessä työntekijän kanssa hankkeen aloituspalaverissa.

Hanketta toteuttaessasi saat ohjausta mm. maksatushakemuksen tekoon. Varaudu tarkkaan kirjanpitoon: tiliotteet, kuitit, matkakulut, työsopimukset, työajan seuranta jne. tulee olla huolella dokumentoituna. Hankkeen päättyessä tehdään loppumaksatus ja loppuraportti.

Ohjelmakaudella 2014-2020 on otettu käyttöön sähköinen hakupalvelu Hyrrä.

Hyrrä-järjestelmä toimii niin, että se vaatii Katso-tunnisteen ja että Katso-tunniste on valtuutettu Hyrrä-järjestelmään. Ohje Katso-tunnisteen käyttöönotosta tässä linkissä.

Tarkemmat ohjeet Katso-tunnisteesta, alitunnisteiden luomisesta ja erilaisista Hyrrä-oikeuksista löytyy Maaseutuviraston sivuilta tästä. Sivun oikeassa palkissa löytyy oppaita.