Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Rekordpublik på fiskarkryssningen

Infokryssningen för kommersiella fiskare i Skärgårdshavet, Bottenhavet och Pyhäjärvi samt för fiskerinäringens intressentgrupper arrangerades nu för 15. gången den 8 - 9 februari 2017 av Leader I samma båt – samassa veneessä rf ry. Projektet finansierades av Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp. Vi hade med oss 110 deltagare, av vilka 62 var yrkesfiskare.

Föredragsvideon (Percy på engelska, de övriga på finska) hittas på följande länkar:

Sahlstén, päivän avaus ja Lampinen, MMMn ajankohtaiset

Ranta-aho, Aluehallinnon uudistus, ELY-keskus kaupalli-sen kalastuksen palvelijana

Percy, Low Impact Fishers of Europe

Lampinen, Valtakunnallinen kalasatamaselvitys

Koskinen, Toimijakohtaiset kiintiöt

Saarinen ja Rannikko, Kalatalouden toimintaryhmät kaupallisen kalastuksen tukena

Korhonen, Voiko menestys syntyä yhteistyöstä?

Turta, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille

 

Föredragen i pdf-format:

Lampinen, MMMn ajankohtaiset

Korhonen, Voiko yhteistyö olla tie menestykseen

Koskinen, toimijakohtaiset kalastuskiintiöt

Percy, Low Impact Fishers of Europe

Rannikko, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä

Ranta-aho, Aluehallinnon uudistus ym.

Saarinen, Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä

Turta, EMKR tuet

 

Low Impact Fishers of Europe -organisationens presentationsfilm på svenska hittas här  https://www.youtube.com/watch?v=0uysQQv5Ejo