Pages Navigation Menu

Kemiönsaari, Parainen, Kustavi

Categories Navigation Menu

Kalatalousryhmän omat hankkeet

Kalatalousryhmän omat hankkeet ovat hankkeita, joihin ryhmää hallinnoiva Leader-yhdistys I samma båt – Samassa veneessä rf ry (ISB) hakee rahoitusta kalatalouden toimintaryhmän kehyksestä. Nämä ovat hankkeita, joille on selvä tarve, mutta joihin ei löydy muuta hakijaa. Näiden hankkeiden tarkoituksenmukaisuusharkinnan suorittaa ELY.

Tähän mennessä toteutetut omat hankkeet:

  • Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2017
  • Opintomatka Aalborgin kalastusmessuille 2017
  • Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2019

Tulossa

  • Saaristomeren kalatalousaluetoimijoiden tiedotus- ja koulutusristeily, syksy 2019

Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2019

Saaristomeren, Selkämeren ja Pyhäjärven ammattikalastajille sekä elinkeinokalatalouden sidosryhmille suunnattu tiedotus- ja koulutusristeily järjestettiin 17. kerran 6. – 7.2.2019. Matkaan osallistui 120 henkilöä, joista 63 oli kaupallisia kalastajia. Tällä kertaa mukana oli kalastajia myös muilta rannikkoalueilta ja Sisä-Suomesta. Seminaariesitelmät esitettiin nyt ensimmäistä kertaa kahdella rinnakkaisella screenillä molemmilla kotimaisilla kielillä.

Seminaarin pääpaino oli hylkeissä, ja niiden aiheuttamien ongelmien ratkaisua etsivissä kehittämishankkeissa. Nämä ja muut seminaariesitelmät löydät pdf-muodossa seuraavasta listasta ja videot tämän listan alapuolella.

Aaltonen, Vastarannan kiiski – miten minusta tuli kalastaja ja miten yritykseni on kehittynyt

Hänninen, Saaristomeren tila silakan näkökulmasta - mitä Seilin 30-vuotinen silakkatutkimus on osoittanut ja mitä on näkyvissä tulevaisuudessa

Lampinen, Ehdotus kuhankalastuksen kompensaatiojärjestelmäksi sekä asetusluonnos harmaahylkeiden poistamiseen myönnettävästä avustuksesta

Lehtonen ja Lindholm, Kokemuksia hyljekarkottimista Loviisassa ja Naantalissa

Metsäniemi, Meri- ja kalatalousverkosto kalatalousalan palveluksessa

Ranta-aho, Rannikkokalastus murroksessa – virstanpylväät ja käännekohdat sekä poliittiset päätökset pitkän viranomaisuran näkökulmasta. Mihin suuntaan kehitys nyt kulkee?

Salokangas, Laskelmia harmaahylkeiden lohenkulutuksesta Itämerellä

Setälä, Kaupallisen kalastuksen haasteet ja mahdollisuudet

Strömberg-Nygård, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela kalastajien palveluksessa

Taanila, Itämeren kalatalousryhmien yhteinen hylje- ja merimetsohanke – kalastajahaastattelujen tulokset ja hankkeen viestintäsuunnitelma

Toivola, Päivitetty Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma.

 

Linkit esitelmistä kuvattuihin videoihin:

https://youtu.be/-QvD9RxHCaA    Jarno Aaltonen
https://youtu.be/iKlHB-1W694     Jari Hänninen
https://youtu.be/DZLTz_s526M    Tuomas Metsäniemi
https://youtu.be/K-NrzIP2qVY    Heikki Salokangas
https://youtu.be/QmoNh4VoejE    Märta Strömberg-Nygård
https://youtu.be/psdD5GDjLtE Seppo Luoman video sisävesillä toteutetuista ammattimaisen verkkokalastuksen kehittämis-hankkeista

Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2017

Saaristomeren, Selkämeren ja Pyhäjärven ammattikalastajille sekä elinkeinokalatalouden sidosryhmille suunnattu tiedotus- ja koulutusristeily järjestettiin 15. kerran 8. - 9.2.2017. Matkaan osallistui 111 henkilöä, joista 62 oli ammattikalastajia.

Päivän kantavana teemana oli yhteistyö ja verkostoituminen. Ulkopuolisten tahojen kuten Korhosen ja Pecyn mukaan saamista pidettiin hyvänä asiana. Hallintoportaan ja hallinnollisten kuvioiden esittelyä olisi joidenkin mielestä voinut olla vähemmän. Kalataloushallinnossa oli kuitenkin parhaillaan käynnissä monia muutoksia ja uudistuksia, kuten toimijakohtaiset kiintiöt, joista viranomainen pääsee parhaiten informoimaan tämän tyyppisissä alan toimijat yhteen kokoavissa tilaisuuksissa.

Hankkeen loppuraportti ja seminaarin esitelmävideot niihin liittyvine keskusteluineen löytyvät alla olevista linkeistä:

Loppuraportti, kalastajaristeily

Sahlstén, päivän avaus ja Lampinen, MMMn ajankohtaiset

Ranta-aho, Aluehallinnon uudistus, ELY-keskus kaupalli-sen kalastuksen palvelijana

Percy, Low Impact Fishers of Europe

Lampinen, Valtakunnallinen kalasatamaselvitys

Koskinen, Toimijakohtaiset kiintiöt

Saarinen ja Rannikko, Kalatalouden toimintaryhmät kaupallisen kalastuksen tukena

Korhonen, Voiko menestys syntyä yhteistyöstä?

Turta, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet kalastajille

Esitelmät pdf-muodossa:

Lampinen, MMMn ajankohtaiset

Korhonen, Voiko yhteistyö olla tie menestykseen

Koskinen, toimijakohtaiset kalastuskiintiöt

Percy, Low Impact Fishers of Europe

Rannikko, Selkämeren ja Pyhäjärven kalatalouden toimintaryhmä

Ranta-aho, Aluehallinnon uudistus ym.

Saarinen, Saaristomeren kalatalouden toimintaryhmä

Turta, EMKR tuet

 

Low Impact Fishers of Europe -järjestön esittelyvideo (suomeksi) löytyy linkistä

https://www.youtube.com/watch?v=QOBaKv9m_bw

 

OPINTOMATKA AALBORGIN KALASTUSMESSUILLE