Pages Navigation Menu

Gustavs, Kimitoön, Pargas

Categories Navigation Menu

Information om gruppen

UUSIN LOGO, kapeampi pienennetty

Skärgårdshavets fiskeaktionsgrupp är en verksamhetsform för lokal utveckling som hör till Europeiska havs- och fiskerifondens operativa program för Finland. Gruppens verksamhet kom i gång i början av år 2016 och den förvaltas av Leader-gruppen I samma båt – Samassa veneessä rf ry.

Aktionsgruppens uppgift är att främja utvecklingen av fiskerinäringarna i Skärgårdshavet i enlighet med utvecklingsstrategin. Strategins primära målsättning är att öka och diversifiera de omfattande fiskresursernas utnyttjande och utbud på närområdet på ett hållbart sätt.

Med i gruppens verksamhet och dess finansiering är följande kommuner eller städer: Gustavs, Tövsala, Vemo, Virmo, Masku, Nådendal, Reso, Åbo, S:t Karins, Pargas, Pemar, Sagu, Kimitoön och Salo.

Skärgårdshavets fiskeristrategi 2014 – 2020